Partij Sleutelstad stemt tegen parkeerbelastingverordening: “Hardwerkende Leidenaar met auto is geen melkkoe”

Partij Sleutelstad heeft vanavond tegen de parkeerbelastingverordening gestemd. Na de eerdere draconische verhoging van de parkeervergunningen voor bewoners worden de komende jaren nu ook de parkeertarieven voor zowel de garages als op straat verhoogd. Deze middelen worden vervolgens voor andere doelen ingezet. In onze ogen horen doelbelastingen zoals de parkeerbelasting ook voor het doel waar ze geheven voor worden ingezet te worden. De nieuwe parkeerbelastingverordening schendt dit principe. Wij hebben daarom tegen gestemd: de hardwerkende Leidenaar met een auto is niet de melkkoe van de gemeente.

Partij Sleutelstad heeft zich eerder ook verzet tegen de verhoging van de parkeertarieven voor bewonersparkeren en tegen de uitbreiding van betaald parkeren gestemd. In ons verkiezingsprogramma pleiten we voor matiging van de parkeertarieven, kan uitbreiding van betaald parkeren alleen na instemming van een wijk en geldt voor parkeren in de garages een daltarief of wordt dit zelfs gratis. Met dat laatste maken we het winkelen in Leiden aantrekkelijker en stimuleren we parkeren onder de grond (de garages zijn vaak beperkt gevuld) zodat de openbare ruimte wordt ontzien.