Partij Sleutelstad: Respecteer Roomburgerpark referendum, geen cosmetische aanpassing van verworpen voorstel

© Stichting De Vrienden van het Roomburgerpark

Partij Sleutelstad wil dat de gemeenteraad en het college de uitslag van het referendum respecteren. Op 17 maart 2021 stemden 40.569 Leidenaren tegen een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark ten koste van groen en miljoenen euro’s belastinggeld. In de discussienotitie die echter op 31 augustus besproken werd in de raadscommissie wordt echter toch weer een variant naar voren gebracht waarin het vierde hockeyveld in het Roomburger(sport)park ten koste van groen en zeer veel belastinggeld. Partij Sleutelstad is hierover kraakhelder: deze variant is een cosmetische aanpassing van het in het referendum verworpen inrichtingsvoorstel en komt praktisch neer op het prullemanderen van de referendumuitslag.

Lees hier de bijdrage van lijsttrekker Thijs Vos aan het debat in de raadscommissie.

In deze nieuwe variant, waarvan de wethouder in de media al een voorkeur voor had uitgesproken,  komt het hockeyveld grotendeels op de plaats waar nu de tennisvelden van TC Roomburg liggen. Om dat mogelijk te maken volgt een hele (en door de clubs ongewenste) schuifoperatie: de tennisclub moet verhuizen naar het terrein van Sporting Trigon en korfbalvereniging Trigon vervolgens weer naar Leiden Noord. In 2014 werd al berekend dat dit zo’n 2,8 miljoen zou gaan kosten. Bovendien kan het vierde hockeyveld niet volledig in het sportareaal worden gerealiseerd, waardoor ook deze variant ten koste gaat van groen in het Roomburgerpark. In de strook die in het onderzoek ingetekend staan, blijken in werkelijkheid zo’n 70 bomen en heesters te staan.

Precies de gronden die de basis vormden voor het tegenkamp in het referendum. Dat deze optie geen recht doet aan het referendum is evident. Inmiddels hebben de initiatiefnemers en organisaties achter het referendum, net als de gebruikers van het Trigon-terrein zich uitgesproken tegen deze optie. “De burger heeft massaal aan de handrem getrokken, maar met deze optie trappen we op het gaspedaal. Dan weet je één ding zeker: de motor gaat het niet overleven,” waarschuwde lijsttrekker Thijs Vos in het debat.

In de discussienotitie worden ook twee andere opties genoemd: uitbreiding van de hockey op het sportpark Cronesteinkade of op het sportpark Boshuizerkade. Op de Cronsteinkade loopt inpassing van een hockeyveld echter tegen ruimtelijke problemen aan; de gebruikers van het terrein hebben zich hier reeds tegen uitgesproken. Op deze locatie dreigt daardoor een herhaling van zetten. Op de Boshuizerkade is wel ruimte voor ten minste één extra hockeyveld, maar door de grote afstand wordt dat als niet werkbaar gezien door de hockeyclub zelf.

Hoewel de vergadering niet tot een eenduidige conclusie leidde, spraken enkele grote partijen – D66, VVD en PvdA (19 zetels) – zich helaas uit voor de variant in het Roomburger(sport)park. Nipt geen meerderheid, maar aangezien andere partijen nader onderzoek willen naar meerdere of alle opties is het gevaar dat het hele proces weer van vooraf aan begint.

Bij Partij Sleutelstad staat de referendumuitslag als een huis. Wij gunnen de hockey ook graag een extra veld, maar dat mag niet ten koste gaan van ons schaarse Leidse groen en miljoenen euro’s belastinggeld. Bovenal dient de uitslag van het referendum te worden gerespecteerd. Partij Sleutelstad zal hiervoor blijven strijden.