Samen de schouders onder het elektriciteitsnet: Amendement Partij Sleutelstad aangenomen

Partij Sleutelstad wil dat netwerkbedrijf Alliander ‘free rider’-gemeentes gaat aansporen om ook hun bijdrage te leveren aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Tijdens de gemeenteraad van afgelopen donderdag werd tijdens het kortste raadsdebat van deze raadstermijn (3 minuten) een amendement van Partij Sleutelstad met die strekking ingediend, omarmd en aangenomen.

Als onderdeel van de energietransitie wekken we energie steeds vaker op uit zon, wind en aardwarmte en gebeurt autorijden, koken en het verwarmen van onze woning steeds vaker elektrisch. Het elektriciteitsnet kan de forse toename van het elektriciteitsnet echter niet aan en dreigt daardoor de bottleneck van de energietransitie te worden. In steeds meer delen van Nederland is daardoor sprake van netcongestie, dat wil zeggen dat het stroomnet haar maximale capaciteit heeft bereikt.

Partij Sleutelstad vroeg in 2021 al aandacht voor dit probleem. Toen begon netcongestie zich al voor te doen in gemeentes in de regio. Inmiddels is ook in Zuidwest en een deel van Leiden Noord de capaciteit van het net bereikt. Grootgebruikers als bedrijven kunnen in deze wijken niet meer aangesloten worden op het net. Als het zo doorgaat zullen echter ook huishoudens niet zomaar meer aangesloten kunnen worden op het net.

In onze regio is netwerkbedrijf Alliander verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet. Provincies en gemeentes – waaronder Leiden – zijn aandeelhouder van dit bedrijf. Alliander wil snel werk maken aan uitbreiding van de netcapaciteit, maar heeft hier zelf onvoldoende eigen vermogen voor. Provincies en gemeentes hebben daarom al honderden miljoenen gestoken in de kapitaalversterking van Alliander. Voor Leiden gaat het om bijna 14 miljoen euro.

Tegelijkertijd zijn er ook gemeentes die nog geen enkele bijdrage hebben geleverd aan de kapitaalversterking van Alliander. Partij Sleutelstad vindt dat de uitbreiding van het elektriciteitsnet een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en heeft daarom samen met D66 en CDA een amendement ingediend bij het afsprakenkader waarin we Alliander vragen om bij deze free rider-gemeentes aan te dringen om ook hun bijdrage te leveren. Het voorstel werd positief ontvangen door het college. Wethouder North omarmde het en gaf aan hier graag mee aan de slag te gaan in de aandeelhoudersvergadering.