Oppositie deelt gele kaart uit aan college over bouwplan De Zwijger

De participatie bij Gebiedsvisie De Zwijger is volledig onder de maat. Een groot aantal belanghebbenden is door de gemeente überhaupt niet betrokken of zelfs maar geïnformeerd en een burgerinitiatief dat met een alternatief plan kwam is volledig genegeerd totdat het plan eigenlijk al af was. Een lange, onnodige juridische strijd ligt daarmee op de loer. Pogingen om dit nog te corrigeren werden weggestemd door de coalitie. Partij Sleutelstad – met steun van veel andere oppositiepartijen – heeft het college daarom een gele kaart gegeven.

In een bomvolle raadszaal ging begin maart een beerput open: Achttien bewoners en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, klankbordgroepen, sportclubs, volkstuinders en bedrijven lieten de gemeenteraad weten dat zij niet serieus zijn genomen, niet zijn betrokken of überhaupt niet eens zijn geïnformeerd over de bouw- en infrastuurplannen rondom De Zwijger. De meesten moesten het maar uit het Leidsch Dagblad vernemen, terwijl zij een duidelijk belang bij de plannen hadden.

Zo heeft er geen overleg met Merenwijk plaatsgevonden, terwijl het plan wel grote gevolgen heeft voor de ontsluiting van die wijk. Dat geldt ook voor tankstationhouder Huisman: Zijn tankstations zullen door de ongelijkvloerse kruising bij de IJsselmeerlaan/Willem de Zwijgerlaan/Sumatrastraat voor een groot deel van zijn klanten niet meer bereikbaar zijn. Omdat hij een paar meter buiten de formele plangrenzen is gevestigd, is er echter niet met hem gesproken.

Een burgerinitiatief dat met constructieve plannen kwam werd door het college genegeerd. Ondanks toezeggingen trad het college pas in overleg met het burgerinitiatief toen de plannen eigenlijk al af waren. Ruimte voor wezenlijke aanpassingen was er niet meer. Het heeft er toe geleid dat de verhoudingen tussen het stadsbestuur en de buurt totaal zijn verhard met juridisch getouwtrek in het vooruitzicht. Pogingen vanuit de oppositie voor een pas op de plaats, om de plannen bij te schaven en om het burgerinitiatief een serieuze kans te geven werden allemaal door de coalitiepartijen weggestemd.

Partij Sleutelstad en andere oppositiepartijen hebben het college aan de tand gevoeld over de gang van zaken. Beide wethouders beweren echter bij hoog en laag dat er – afgezien van wat miscommunicatie – niets verkeerd is gegaan en dat het traject uitstekend is verlopen

Partij Sleutelstad vindt dit een schandalige gang van zaken. Om te markeren dat we zo niet met de stad omgaan hebben we een gele kaart getrokken: een motie van treurnis. Hoewel ook deze motie door de coalitie werd weggestemd, is het signaal kraakhelder: bijna de voltalige oppositie* vond het participatietraject ondermaats en verwacht beterschap van het college.

*) VVD, Partij voor de Dieren, Partij Sleutelstad, PS, ChristenUnie stemden voor; SvL en de coalitie tegen.