Zwarte dag: 100% verkamering van woonwijken weer toegestaan

Het is een zwarte dag voor Leidse gezinnen en woningzoekenden. De coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en CDA heeft besloten om in drie kwart van de stad álle verkamerregels- en quota af te schaffen. Voortaan mogen woonwijken als Groenoord, Maredijkbuur, de Mors, Stevenshof en de Tuinstadwijk weer 100% verkamerd worden. Alleen Partij Sleutelstad heeft hiertegen gestemd.

Na jaren van strijd werden in 2019 door het vorige college strenge verkamerregels ingesteld: er kwamen stadsbreed quota (5% in de woonwijken, 8% in de schilwijken en 20% in de binnenstad) en vergunningseisen om verkamerde panden zo goed mogelijk in de wijk in te passen: zo moest een inpandige fietsenstalling gerealiseerd worden, evenals isolatie-eisen om nachtelijke geluidsoverlast van feestende studenten te beperken.

Partij Sleutelstad was hier een groot voorstander van. Als gevolg van verkamering worden jaarlijks honderden woningen onttrokken die eigenlijk bedoeld zijn voor gezinnen en starters. Bovendien tast het de leefbaarheid en de sociale cohesie van wijken aan: Hele stoepen worden onbegaanbaar door gestalde fietsen. En natuurlijk is er de overlast die bewoners regelmatig (maar zeker niet altijd) ervaren van hun nieuwe buren. Veel studenten houden nou eenmaal een ander leefritme aan dan gezinnen.

Ook voor studenten zelf is verkamering uiteindelijk slecht: Verhuurders gebruiken studenten vaak als snelle cashcow en kijken vervolgens niet om naar het onderhoud van panden die zijn verkamerd hebben. Ook zorgt verkamering ervoor dat betaalbare eensgezinswoningen onttrokken worden aan de woningmarkt. Studenten kunnen daardoor niet nadat ze zijn afgestuurd in Leiden blijven wonen.

Afschaffing verkameringsbeleid

Dat verkameringsbeleid is helaas verleden tijd. In het pakket woningmarktregulerende maatregelen worden de verkamerregels in drie kwart van de stad afschaft. Enkel in de Kooi, Noorderkwartier en Transvaal komt een verkamerverbod. In de Zeeheldenbuurt en delen van de Binnenstad blijft daarnaast een quotum, maar dit wordt verhoogd van 8% respectievelijk 20% naar 25%.

In alle andere wijken worden alle verkamerregels geschrapt. Niet alleen het quotum, maar ook de vergunningsplicht is daarmee verleden tijd. De gemeente heeft daarmee geen enkele grond meer om fiets- en isolatie-eisen(!) aan verhuurders voor te schrijven.

Dit betekent dat wijken als de Maredijkbuurt, Groenoord, Stevenshof, de Mors, Tuinstadwijk en het Haagwegkwartier voor 100%(!) mogen worden verkamerd.

Voorstellen Partij Sleutelstad verworpen

Partij Sleutelstad heeft in de gemeenteraad hard geknokt om woonwijken te behoeden van ongebreidelde verkamering. We hebben onder andere voorstellen ingediend om een stadsbreed quotum te behouden, om het verkamerquotum in de Zeeheldenbuurt op 8% te houden en om alsnog een vergunningsplicht/quotum in de Maredijkbuurt te hanteren. Alleen ons voorstel om nog eens goed naar de wijk- en buurtindeling te kijken haalde het.

Daarom hebben we tegen het raadsvoorstel gestemd. We vrezen dat de gevolg van het overboord gooien van de verkamerregels dramatisch zullen zijn voor de Leidse woonwijken én voor gezinnen die in Leiden willen blijven wonen.

Partij Sleutelstad blijft de strijd tegen ongebreidelde verkamering voortzetten. Bij ons staat streng verkameringsbeleid als een huis. Het terugdraaien van deze foute beleidswijzigingen zal in 2026 hoog op onze prioriteitenlijst staan.