ANBI-gegevens

De Politieke Vereniging PS (Partij Sleutelstad) is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Financiële bijdrages aan de vereniging zijn fiscaal aftrekbaar. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is zelfs uw gehele jaarlijkse bijdrage volledig aftrekbaar. 

Hieronder treft u de voor de ANBI-aanwijzing relevante gegevens.

Statutaire naam:

KvK-nummer:

Fiscaal nummer (RSIN):

Bankrekeningnummer (IBAN):

Postadres:

Mailadres:

Politieke Vereniging PS (Partij Sleutelstad)

27362738

821632358

NL46 INGB 0006 2508 42

Pieter de la Courtstraat 13, 2313BP Leiden

info@partijsleutelstad.nl

bestuur@partijsleutelstad.nl

Doelstelling:

Conform de oprichtingsakte van de vereniging: Het in de gemeente politiek behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Leiden, onder andere doch niet uitsluitend op het gebied van parkeerbeleid, studentenhuisvesting en hangjongeren.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Partij Sleutelstad is een actieve Leidse lokale politieke partij die zich inzet voor meer voor de Leidse burger in de lokale politiek en behartiging van de lokale belangen.  De vereniging bevordert de ontwikkeling van een politiek programma en succesvolle deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen door de partij.

Hoofdlijnen activiteitenverslag (2018-heden):

  • Deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018, bekroond met twee zetels in de gemeenteraad.
  • Organisatie van verschillende politieke activiteiten voor leden en niet-leden, zoals Politiek Café’s.
  • Ondersteunen van het referendumverzoek over het nieuwbouwproject LEAD.
  • Onderhouden van deze website en sociale mediakanalen (Facebook, Twitter).

Samenstelling bestuur:

  • Dick Wortel (Plaatsvervangend voorzitter)
  • Thijs Vos (Secretaris)
  • Patty Verkuylen (Penningmeester)
  • Edgar van Lokven

Beloningenbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording:

TBD

Belangrijke documenten: