Amendement: Duidelijkheid voor Sociale Wijkteams

AMENDEMENT: Datum: 9 november 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Programmabegroting 2024-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP (9) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (29) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023, Incidenteel in 2024 € 356.688,00 aan programma 9 […]

Amendement: Aantal op te vangen asielzoekers

AMENDEMENT: Datum: 11 mei 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Duurzame opvang vluchtelingen in Hollands Midden Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023, Constaterende dat Er vorig […]

Amendement: De raad in controle

AMENDEMENT: Datum: 1 december 2022 Indiener: Famke Güler Onderwerp: Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (GR SO Zorg) 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (17) Tegen: GL, D66, PvdA, CDA (22) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 […]

Amendement: Stabiele situatie voor ongedocumenteerden in Leiden

AMENDEMENT: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, SP, Van Schaik & Raat, CU, LP (29) Tegen: VVD, CDA, Van der Kaap (10) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van […]

Amendement: Geen extra plastic veld in Roomburgerpark

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, LP (31) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2020, BESLUIT: Besluitpunt 1: het inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark […]

Amendement: Wacht met besluitvorming over het IHP

AMENDEMENT: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (18) Tegen: D66, GL, PvdA (20) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020 Besluit Op pagina 60 van de Kaderbrief 2020-2024 […]