Amendement: Meer geld naar de strijd tegen ondermijning (II)

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 – Verzamelamendement Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39)  Tegen: n.v.t. (-) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, BESLUIT Incidenteel in zowel 2024 en 2025 79.000 euro (in totaal 158.000) toe te […]