Amendement: Tarieven rioolheffing betaalbaar houden voor de ‘gewone Leidenaar’

AMENDEMENT: Datum: 1 februari 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen discussienota ‘invoering Riool- en Waterzorgheffing’ Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (2) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, BESLUIT: Bij […]

Amendement: Huurders/gebruikers beschermen tegen doorberekening belasting door eigenaren

AMENDEMENT: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen discussienota ‘invoering Riool- en Waterzorgheffing’ Status: Aangenomen Voor: Unaniem (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, BESLUIT: Bij aanbeveling punt 4 (Scenario 2a) de volgende wens toe […]

Amendement: Dubbeltjestarief zone B2 en C

AMENDEMENT: Datum: 9 maart 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (7) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (28) Klik hier voor het Amendement De tekst in onderdeel II, sub 1, te weten: Parkeerzone […]

Amendement: Parkeervergunning voor kraamzorg

AMENDEMENT: Datum: 9 maart 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Aangenomen Voor: Unaniem (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023, BESLUIT: Artikel 3c: Verlenen parkeervergunning […]

Amendement: Meer geld naar de strijd tegen ondermijning (II)

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 – Verzamelamendement Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39)  Tegen: n.v.t. (-) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, BESLUIT Incidenteel in zowel 2024 en 2025 79.000 euro (in totaal 158.000) toe te […]