Amendement: Stabiele situatie voor ongedocumenteerden in Leiden

AMENDEMENT: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, SP, Van Schaik & Raat, CU, LP (29) Tegen: VVD, CDA, Van der Kaap (10) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van […]

Amendement: Terugdraaien bezuiniging Collectieve Zorgverzekering Minima

AMENDEMENT: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, SP, Van Schaik & Raat, CU, LP (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, Van der Kaap (31) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van […]