Amendement: De raad in controle

AMENDEMENT: Datum: 1 december 2022 Indiener: Famke Güler Onderwerp: Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (GR SO Zorg) 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (17) Tegen: GL, D66, PvdA, CDA (22) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 […]

Amendement: Herstel de collectieve zorgverzekering in ere

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (9) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (30) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, BESLUIT Structureel met ingang van 2023 945.000 […]

Amendement: Niet te lange wachttijden voor leerlingen in het leerlingenvervoer

AMENDEMENT: Datum: 10 maart 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening leerlingenvervoer Leiden 2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw, Antje Jordan (14) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (25) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen op 10 maart 2022, Besluit: Onder vernummering van het […]

Amendement: Stabiele situatie voor ongedocumenteerden in Leiden

AMENDEMENT: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, SP, Van Schaik & Raat, CU, LP (29) Tegen: VVD, CDA, Van der Kaap (10) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van […]

Amendement: Terugdraaien bezuiniging Collectieve Zorgverzekering Minima

AMENDEMENT: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, SP, Van Schaik & Raat, CU, LP (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, Van der Kaap (31) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van […]