Motie: Veilige sportomgeving

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SvL, SP (24) Tegen: D66, VVD, CDA, CU (14) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De aandacht voor een veilige sportomgeving […]

Motie: Beleid voor woonwagencultuur

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Unaniem (11) Tegen: n.v.t.  (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat:  Er in de gemeente Leiden 133 woonwagens zijn; Er ten aanzien van de […]

Motie: Een veilig schoolklimaat voor iedere jongere

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, SP, LP (35) Tegen: CDA, CU (4) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020, Constaterende dat: Er in artikel 1 van de […]

Motie: Leids meldpunt voor gedupeerden toeslagenaffaire

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdD, SP,  CU, LP (36) Tegen: CDA (3) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van donderdag 12 november 2020 Constaterende dat: Dat in diverse gemeenten een speciaal […]

Motie: Plan van aanpak racisme in het onderwijs

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020, Constaterende dat In de huidige programmabegroting racisme […]