Motie: Meer verenigingen op locatie Blauwkras

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden Status: Aangenomen Voor:  Tegen:  Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat In het Kaderbesluit Vlietzone-Midden wordt voorgesteld op de locatie Blauwkras onderkomen te realiseren voor de Leiden RoadRunners; Er […]

Motie: Ondersteun verenigingen die niet op de locatie Blauwkras kunnen blijven

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden Status: Aangenomen Voor:  Tegen:  Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat  Verschillende verenigingen met huisvesting op de Vlietzone en de locatie Blauwkras moeten wijken voor het realiseren van het […]

Motie: Parkeergarage van Morspoort naar Vlietzone-Midden

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024,  Constaterende dat: De geplande 170 openbare parkeerplaatsen veel van de schaarse ruimte op het nieuwe bedrijventerrein […]

Motie: Geen belastinggeld voor een derde brug

MOTIE: Datum: 8 juni 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Vaststellen stedenbouwkundig plan Humanities Campus Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (10) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA (29) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 juni 2023, Constaterende dat Er in het […]

Motie VOD: Onderneem actie voor de wijken

MOTIE: Datum: 11 mei 2023 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: n.v.t. Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023, Constaterende dat Er een 20-punten actieplan impuls Leidse lokale economie is opgesteld en ondertekend door het college; […]