Mensen maken de wijk: Faciliteer terugkeer naar de Prinsessenbuurt

Het stadsbestuur en corporatie De Sleutels zouden er zoveel mogelijk aan moeten doen om te faciliteren dat mensen kunnen terugkeren naar de Prinsessenbuurt als de Sleutels die wijk gaat slopen. Praktische en financiële barrières staan dat vaak in de weg. Partij Sleutelstad sprong in de bres voor deze volkswijk en haar inwoners. Ons voorstel haalde het helaas net niet.

De Sleutels en de gemeente willen de woningen in de Prinsessenbuurt slopen en vervangen door (midden)hoogbouw. De staat van de woningen is belabberd tot onleefbaar, maar de bewoners vormen een hechte gemeenschap en voelen zich met elkaar verbonden. Door de sloopkogel dreigt de ziel uit de wijk te verdwijnen. De Sleutels en de gemeente moeten zich maximaal inspannen voor behoud / terugkeer van de sociale cohesie.

Die sociale cohesie wordt niet zozeer gevormd door de stenen, maar vooral door de mensen. Zij vormen samen een gemeenschap. Veel bewoners willen na de sloop-nieuwbouw dan ook in hun wijk blijven of terugkeren (ondanks het eerdere leed). In de praktijk staan tussen deze wens en terugkeer veel praktische en financiële barrières. Veel mensen zien op tegen een dubbele verhuizing. De verhuizing terug wordt ook niet vergoed en ook niet beschermd door stadsvernieuwingsurgentie. Een deel van de bewoners kan het zich financieel überhaupt niet veroorloven.

Het is daarom van groot belang dat zulke barrières zoveel mogelijk worden geslecht, zodat bewoners die willen terugkeren, ook kunnen terugkeren. Bijvoorbeeld door bij een dubbele verhuizing ook een dubbele verhuisvergoeding uit te keren en door gefaseerd te bouwen. Partij Sleutelstad en D66 riepen daartoe op in een gezamenlijke motie.

Ander onderdeel van de motie is de oproep om bewoners actief te betrekken bij het ontwerp van de nieuwbouw. Een belangrijke wens vanuit de wijk is dat er niet alleen hoogbouw (nu staan er eengezinswoningen), maar ook een aantal eengezinswoningen met tuin terug te laten keren. Om aan die wens tegemoet te komen hebben we samen met het CDA een amendement ingediend om een rijtje eengezinswoningen terug te laten keren.

Zowel de motie als het amendement werden helaas niet aangenomen.