Gemeenteraad laat bewoners Prinsessenbuurt als baksteen vallen. Partij Sleutelstad stemt tegen sloop-nieuwbouwplan

©Chris de Waard

Slopen zonder de afgesproken 70%-draagvlak, cancellen van de externe adviseur van de bewonerscommissie, huurders inzage ontzeggen in de bouwkundige rapporten van hun te slopen woningen. De Leidse gemeenteraad keek ernaar en stak vervolgens geen poot uit. Amendementen en moties om er wat aan te doen werden weggestemd door GroenLinks, PvdA en VVD. Partij Sleutelstad heeft daarom tegen de sloop-nieuwbouwplannen in de Prinsessenbuurt gestemd.

Jarenlang – mogelijk zelfs decennia – heeft corporatie De Sleutels het onderhoud van woningen in de Prinsessenbuurt verwaarloosd. Veel bewoners kampen met ernstige tot onleefbare schimmel- en vochtoverlast. Huurders die problemen meldden werden van het kastje naar de muur gestuurd. Inmiddels is de staat van veel woningen zo slecht dat de Sleutels de renovatiekosten te duur vindt geworden. Dus wil zij de hele buurt slopen om er (midden)hoogbouw terug laten keren.

Alsof de schimmel- en vochtoverlast nog niet genoeg was, is er tijdens het maken van de sloop-nieuwbouwplannen op schandalige wijze met de bewoners omgegaan. Zij werden tot 2023 nog warm gehouden met renovatieplannen, maar inmiddels is duidelijk geworden dat de Sleutels al in 2018 heeft gekozen voor sloop. Daarover valt niet meer te praten. Ondanks dat in het Leids sociaal statuut afgesproken is dat er alleen 70% draagvlak gesloopt kan worden, wil de Sleutels ook bij een negatieve uitslag de sloop doorzetten. Met steun van bouwwethouder Julius Terpstra, die in 2022 nog campagne voerde met de leus “Baas in eigen buurt”.

Bewonerscommissie tegengewerkt

Huurders van de Prinsessenbuurt hebben een bewonerscommissie opgericht om mee te denken over de sloop-nieuwbouwplannen. Met hun inbreng is weinig gedaan. Sterker nog: Zij worden door de Sleutels op allerlei manieren tegengewerkt. Op grond van het sociaal statuut hebben bewonerscommissies recht om zich – op kosten van de corporatie – te laten ondersteunen door een externe deskundige. De Sleutels weigert de ondersteuner van de bewonerscommissie te erkennen en schendt daarmee het sociaal statuut. De reden: Hij was ooit in een vroeg stadium betrokken bij burgerinitiatief Heel Noord, Één Tuin (dat door de gemeente en corporaties gecancelled is). Saillant is dat hij als zzp’er wel nog gewoon opdrachten uitvoert voor de gemeente.

Verder werd de bewoners en raad inzage in de bouwkundige rapporten geweigerd. Die inzage volgt pas nu de gemeenteraad het principebesluit voor sloop heeft aangenomen en slechts onder begeleiding van de Sleutels. De bewoners mogen de rapporten niet aan bouwkundige experts voorleggen.

Zeggenschap teruggeven

In het raadsdebat was teruggeven van zeggenschap aan de bewoners en het herstellen van hun rechten de inzet van Partij Sleutelstad. Daarom dienden we de volgende voorstellen in:

Partij Sleutelstad, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en soms D66 kozen de kant van de bewoners. Andere partijen spraken wel harde woorden in de commissievergadering, maar lieten de bewoners vallen toen het er echt op aankwam. Alleen de motie om de draagvlakmeting door een onafhankelijke partij te organiseren haalde een meerderheid.

Partij Sleutelstad heeft daarom tegen het sloop-nieuwbouwplan gestemd. Fractievoorzitter Thijs Vos: “Er zijn momenten dat je je schaamt als raadslid. Dit is zo’n moment. De poorten worden opgezet voor het onder dwang slopen van woningen. De bewoners zijn op 100-0 achterstand gezet. Wij hebben geen vertrouwen in dit proces.”