Aangenomen: Gemeente gaat huurders ondersteunen bij verhalen te hoge huur op verhuurder

Te vaak vragen verhuurders een hogere huur van hun huurders dan toegestaan is. In de particuliere huur is het schering en inslag. Ook corporaties bezondigen zich eraan. Een procedure bij de huurcommissie is vaak ingewikkeld en het Leidse huurteam bij veel huurders onbekend. Partij Sleutelstad diende afgelopen week twee voorstellen in om dit tegen te gaan en huurders actiever te informeren en ondersteunen. Beiden werden aangenomen.

Op de eerste plaats dienden we samen met de SP, Studenten voor Leiden en de ChristenUnie een amendement in bij het raadsvoorstel over de hervorming van de rioolheffing. In het nieuwe stelsel moeten niet alleen gebruikers (lees: huurders), maar ook eigenaren rioolheffing gaan betalen. Het college gaat er vanuit dat verhuurders deze belasting niet zullen doorberekenen aan hun huurders, maar dat is nogal een naïeve aanname gezien de grote misstanden op de Leidse huurmarkt. Een vergelijkbare systematiek wordt nu al gehanteerd bij kamerbewoners en de realiteit is dat veel huisbazen de rekening gewoon doorberekenen aan studenten en andere kamerbewoners. Bij de invoering van de eigenaarsheffing zal dat op nog veel grotere schaal gebeuren. Over illegaal doorberekende belastingen is geen kwijtschelding mogelijk.

In het amendement roepen we het college daarom op om het illegaal doorberekenen van belastingen als prioriteit mee te geven aan het Leidse huurteam (dat huurders ondersteunt) en om verhuurders die dit doen hard aan te pakken. Bij verhuurders die herhaaldelijk over de scheef gaan zou de verhuurvergunning ingetrokken moeten worden. Verder vragen we het college om huurders meer te informeren over en ondersteunen bij het verhalen van illegaal doorberekende heffingen.

Prinsessenbuurt

Het tweede voorstel was een motie tijdens het raadsdebat over de sloop-nieuwbouw van de Prinsessenbuurt. De staat van veel woningen in die wijk is erbarmelijk doordat de Sleutels vanwege voorgenomen sloop het onderhoud jarenlang op een laag pitje heeft gezet. Toch is de Sleutels wel huurverhogingen blijven doorvoeren. Bij grote gebreken aan de woning kunnen huurders bij de huurcommissie aanspraak maken op het bevriezen of verlagen van hun huur. Deze procedure is echter langdurig, vraag veelt van huurders en niet bij iedereen bekend.

Samen met GroenLinks hebben we het college daarom opgeroepen om bewoners uit de Prinsessenbuurt actief te informeren over hun rechten en te ondersteunen bij het verhalen van te hoge huur. Eigenlijk is het te gek voor woorden dat huurders een woningcorporatie voor de huurderscommissie moeten dagen om hun recht te behalen. Daarom heeft de raad de Sleutels opgeroepen om zelf proactief met een vergoeding te komen voor al het leed.