Partij Sleutelstad: Voortzetting Stedelijke Jeugdaanpak in Stevenshof noodzakelijk

Afgelopen week was het weer raak: Een noodbevel van de burgemeester nadat een groep van 50 jongeren met elkaar op de vuist wilde gaan. Het weekend daarvoor vond bij het winkelcentrum een steekincident plaats en eerder werd een samenscholingsverbod aangekondigd. Het toont helaas de noodzaak van een integrale aanpak tegen jeugdoverlast. Partij Sleutelstad dient daarom aanstaande donderdag een voorstel in om de Stedelijke Jeugdaanpak, die eigenlijk in 2023 zou aflopen, met twee jaar te verlengen.

De Stedelijke Jeugdaanpak kenmerkt zich door een combinatie van repressie en het bieden van perspectief, het verbinden van het zorgdomein, het veiligheidsdomein en onderwijs met een sterke regierol van de gemeente. Hierbij is ook oog voor het ‘systeem’ (gezin, school, wijk, vrienden) van de jongere. De aanpak loopt inmiddels enkele jaren, wordt algemeen gezien als succesvol en vernieuwend en ontwikkelt zich nog steeds.

De aanpak wordt al enkele jaren ingezet in Zuidwest, de Slaaghwijk, Noord en de Mors. Na een toename van jeugdoverlast in de Stevenshof is op voorstel van de VVD, Partij Sleutelstad, CDA en PvdA de Stedelijke Jeugdaanpak sinds dit jaar uitgebreid naar de Stevenshof. Er is echter alleen voor dit en volgend jaar budget beschikbaar.

Het aantal meldingen van overlast blijft echter aanhoudend hoog. Na een eerder samenscholingsverbod kondigde de burgemeesters zelfs het noodbevel af dat personen die niet in de Stevenshof wonen of werken het gebied moest verlaten. Dit om te voorkomen dat vijftig jongeren uit wraak met elkaar op de vuist zouden gaan.

Partij Sleutelstad vindt het daarom hoog nodig dat de inzet van de Stedelijke Jeugdaanpak ook in 2024 en 2025 wordt voortgezet en gaat daar bij de begroting een voorstel voor indienen. Duo-raadslid Ron Derogee: “Er is veel aandacht voor de Stevenshof vanuit politie en handhaving maar op dit moment is er te weinig capaciteit om hier flexibel en adequaat op in te spelen. De Stedelijke Jeugdaanpak is dan ook onmisbaar in het beperken dan wel voorkomen van jeugdoverlast in de Stevenshof. Het is daarom essentieel dat deze aanpak niet stopt in 2023 maar ook in 2024 en 2025 gecontinueerd wordt en dat hiervoor het benodigde budget wordt toegekend.”

Op donderdag 10 november wordt over het voorstel gestemd.