Twee moties Partij Sleutelstad voor een veiligere Kommarotonde

© Actiegroep Kommarotonde
© Actiegroep Kommarotonde

Vanavond dient Partij Sleutelstad bij het Beleidsprogramma Voetgangers twee moties in die oproepen tot maatregelen om de verkeersveiligheid bij de Kommarotonde* te vergroten. In de eerste motie wordt verzocht om een zebrapad bij de oversteekplaats aan de Geregracht toe te voegen en rond de Komma de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer. In het tweede voorstel wordt opgeroepen om voetgangers en fietsers beter te scheiden door bijvoorbeeld het fiets- en voetgangerspad nadrukkelijker te markeren.

Op de Kommarotonde, waar de Lammenschansweg, Jan van Houtkade en Hooigracht/Geregracht elkaar kruisen, passeren snel en langzaam verkeer elkaar duizenden malen per dag. De verkeerssituatie is onoverzichtelijk. Sinds de meest recente herinrichting hebben er al meerdere ongelukken plaatsgevonden. Omwonenden dringen daarom al lange tijd aan op maatregelen. Desondanks zit er geen beweging bij het college om dit knelpunt aan te pakken. Daarom is het tijd dat de politiek in actie komt.

Eerder werden door de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de Kommarotonde. Lees hier en hier meer over de achtergrond van dit dossier.

Update: Helaas deelde de rest van de raad de nood voor het nemen van maatregelen niet. Enkel Partij voor de Dieren en de ChristenUnie sloten zich aan bij de roep om actie.

*) De Kommarotonde is de rotonde waar de Lammenschansweg, Jan van Houtkade, Korevaarstraat en Hooigracht/Geregracht elkaar kruisen.

Toelichting: Partij Sleutelstad ontbreekt in het overzicht omdat fractievoorzitter Kersten door een technisch mankement zijn stem mondeling moest uitbrengen. Dat was vanzelfsprekend vóór de motie.