Bijdrage Famke Güler bij einddebat Programmabegroting 2024-2027

Bijdrage Famke Güler bij einddebat Programmabegroting 2024-2027 Datum: 9 november 2023 (Gemeenteraad) Om maar met de deur in huis te vallen. Deze begroting is slecht voor Leiden. En nog slechter voor de gewone Leidenaar. Partij Sleutelstad heeft drie grote problemen met deze begroting: 1)          Het college geeft teveel belastinggeld uit. 2)          Het college geeft het […]

Bijdrage Famke Güler bij Begroting 2021-2024 – Programma 9: Maatschappelijke Ondersteuning

Bijdrage Famke Güler bij behandeling Begroting 2021-2024 – Programma 9: Maatschappelijke Ondersteuning Datum: 27 oktober 2020 (Onderwijs & Samenleving) Het moge duidelijk zijn dat Partij Sleutelstad niet blij is met de bezuinigingen die dit college van plan is uit te voeren binnen het Sociaal Domein.  Dit treft de meest kwetsbare groep in onze stad en […]

Bijdrage Famke Güler bij Begroting 2021-2024 – Programma 7: Jeugd en Onderwijs

Bijdrage Famke Güler bij behandeling Begroting 2021-2024 – Programma 7: Jeugd en Onderwijs Datum: 27 oktober 2020 (Onderwijs & Samenleving) Voorzitter De vraag naar jeugdhulp in de Leidse regio is de afgelopen jaren gestegen. Ook al komt er extra geld vanuit het Rijk, is het budget ontoereikend.  De PvdA, SP, PvdD, CU en PS hebben […]

Bijdrage Famke Güler bij behandeling Begroting 2021-2024 – Programma 8: Sport

Bijdrage Famke Güler bij behandeling Begroting 2021-2024 – Programma 8: Sport Datum: 27 oktober 2020 (Onderwijs & Samenleving) Voor Partij Sleutelstad is het kunnen sporten in Leiden, op allerlei gebieden, een groot goed en van levensbelang voor geestelijke en lichamelijke gezondheid! Wij sluiten ons aan bij de SP dat in tijden van corona en waarschijnlijk ook daarna, het […]

Bijdrage Famke Güler bij behandeling Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark

Bijdrage Famke Güler bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 8: Sport Datum: 15 oktober 2020 (Onderwijs & Samenleving) Voorzitter Vandaag zal mijn bijdrage anders dan anders zijn. Er zijn namelijk zoveel bekende redenen om tegen dit voorstel te zijn. En die hoeven we hier niet weer te herhalen. Ik zou mijn tijd nu beter willen […]

Spreektekst Famke Güler over Kaderbrief 2020 – Programma 8: Sport

Bijdrage Famke Güler bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 8: Sport Datum: 1 september 2020 (Onderwijs & Samenleving) Voor Partij Sleutelstad is het kunnen sporten in Leiden, op allerlei gebieden, een groot goed en van levensbelang voor geestelijke en lichamelijke gezondheid!  Wij zouden graag zien dat het combibad en de ijshal er nu eindelijk komen. Over het […]

Spreektekst Famke Güler over Kaderbrief 2020 – Programma 9: Maatschappelijke Ondersteuning

Bijdrage Famke Güler bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 9: Maatschappelijke Ondersteuning Datum: 1 september 2020 (Onderwijs & Samenleving) Het moge duidelijk zijn dat Partij Sleutelstad niet blij is met de bezuinigingen die dit college van plan is uit te voeren binnen het Sociaal Domein.  Dit treft de meest kwetsbare groep in onze stad en […]

Spreektekst Famke Güler bij Kaderbrief 2020 – Programma 7: Jeugd & Onderwijs

Bijdrage Famke Güler bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 7: Jeugd & Onderwijs Datum: 1 september 2020 (Onderwijs & Samenleving) Partij Sleutelstad is tegen bezuinigingen die ten koste gaan van onze jeugd. Het verbaast ons dat het erop lijkt dat de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg nog steeds niet op gang gekomen lijkt te zijn. […]