Motie: Meer verenigingen op locatie Blauwkras

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden Status: Aangenomen Voor:  Tegen:  Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat In het Kaderbesluit Vlietzone-Midden wordt voorgesteld op de locatie Blauwkras onderkomen te realiseren voor de Leiden RoadRunners; Er […]

Motie: Ondersteun verenigingen die niet op de locatie Blauwkras kunnen blijven

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden Status: Aangenomen Voor:  Tegen:  Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat  Verschillende verenigingen met huisvesting op de Vlietzone en de locatie Blauwkras moeten wijken voor het realiseren van het […]

Motie: Samen werken aan de Leidse markt

MOTIE: Datum: 9 november 2023 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (38) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023, Constaterende dat Er de afgelopen tijd veel onrust bestaat onder de ondernemers op de […]

Motie: Geen verlenging van subsidie aan het Leids International Centre

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (9) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA (29) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat In het najaar besloten wordt of […]

Motie: Toets op MKB-vriendelijkheid

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat In Leiden zo’n 3.500 bedrijven kunnen worden gezien als midden- en kleinbedrijf (2-250 werknemers); Deze […]

Motie VOD: Onderneem actie voor de wijken

MOTIE: Datum: 11 mei 2023 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: n.v.t. Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023, Constaterende dat Er een 20-punten actieplan impuls Leidse lokale economie is opgesteld en ondertekend door het college; […]