Motie VOD: Geen tweerichtingsbusverkeer op de smalle Morsweg

MOTIE: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: n.v.t. Status: TBD Voor: TBD Tegen: TBD Klik hier voor de motie De Raad van de Gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022, Constaterende De huidige OV-concessie voor busverkeer in Zuid-Holland Noord afloopt in december 2022; De gemeente Leiden waarschijnlijk nog voor de […]

Motie: Milieubewuster en rustiger rijden door een groene golf

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, ChristenUnie, LP (6) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, SP (32) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat, Bewoners langs de Churchilllaan specifiek, maar […]

Motie: Minder miljoenen naar de kelder, onder De Geus

MOTIE: Datum: 9 juli 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Minder miljoenen naar de kelder, onder De Geus Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: D66, GroenLinks PvdA, PvdD, SP, CDA en PvdD (31) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 juli 2020 Constaterende dat […]

Motie: Investeren in bereikbaarheid projectgebied Watergeuskade

MOTIE: Datum: 17 december 2019 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Watergeuskade Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, ChristenUnie (15) Tegen: D66, GL. PvdA, PvdD  (24) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2019, Constaterende dat: Er met […]

Motie: Gelden terug naar de Stevenshof

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2019-2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (2) Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP en ChristenUnie (37) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 12 juli 2018, Constaterende dat: de bewoners van Stevenshof zich in de […]

Motie: ‘one-stop-shop’ vergunningen elektrische vaartuigen

MOTIE: Datum: 21 juni 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: PvdD, SP, D66 Onderwerp: Bedrijfs- en Plezier vaartuigenverordening Leiden 2017 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, D66, ChristenUnie (18) Tegen: GroenLinks, VVD, PvdA, CDA (19) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 21 juni 2018, Constaterende […]