Statuten

Statuten Politieke Vereniging PS (Partij Sleutelstad)

De statuten van de Politieke Vereniging PS (Partij Sleutelstad) zijn vastgelegd in een notariële akte, waarvan een uittreksel via deze link gedownload kan worden. De statuten zijn voor het laatst geactualiseerd op 5 januari 2024. In aanvulling op de statuten, heeft de Algemene Ledenvergadering het Huishoudelijk Reglement, het Verkiezingsreglement en het Giften- en Afdrachtenreglement vastgesteld.