Amendement: Op weg naar bestuurlijke eenheid in de Leidse regio

AMENDEMENT: Datum: 22 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en bedenkingen Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, CDA, LP (20) Tegen: GL, PvdA, PvdD, SP, CU (19) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021, BESLUIT: Aan besluitpunt […]

Amendement: Gemeenschappelijke adviescommissie

AMENDEMENT: Datum: 3 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wijziging GR RDOG HM Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (-) Tegen: n.v.t. (-) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 december 2020, Als BESLUIT toe te voegen: 3. verzoekt het college om in gemeenschappelijkheid met de overige […]

Amendement: Invullen taakstelling SP71

AMENDEMENT: Datum: 21 juni 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA Onderwerp: Zienswijze begroting SP71 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. Tegen: n.v.t. Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 21 juni 2018, BESLUIT: In te stemmen met de ontwerp begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71, […]