Amendement: Leg de regie weer bij de gemeente (ingetrokken)

AMENDEMENT: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, BESLUIT: Aan beslispunt 1 een nieuw lid toe te voegen: Bij bouwplannen is de […]

Amendement: Hoogste niveau van participatie bij complexe projecten

AMENDEMENT: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP (3) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (32) Klik hier voor het Amendement Besluit: De huidige tekst bij besluitpunt 1b Het beoordelen van participatieprocessen op zorgvuldigheid en niet op de hoeveelheid weerstand […]

Amendement: Meer keuze, meer participatie niet afgedaan

AMENDEMENT: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Aangenomen Voor: Unaniem (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Besluit:In het Raadsvoorstel RV 24.0014 beslispunt 3, 3. De volgende moties als afgedaan te […]

Amendement: Volg de keuze van de buurt – Variant 3 bij herinrichting Rozenplein

AMENDEMENT: Datum: 23 december 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Vogelwijk – Raadsherenbuurt Fase 1 Status: D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, SP, CU Voor: Partij Sleutelstad, CDA, LP Tegen: Verworpen Klik hier voor het amendement BESLUIT: Beslispunt 7 uit het raadsbesluit: Voor de herinrichting van het Rozenplein te kiezen voor variant 2 met verbreed trottoir, […]

Amendement: Bouwvolume aanpassen aan voorzieningen & draagvlak

AMENDEMENT: Datum: 13 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, SP, PvdD, CU, LP (12) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (27) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 13 april 2021, Besluit: Aan besluitpunt 1 dat […]

Amendemnt: 1,5 ophoging Haarlemmerstraatgarage

AMENDEMENT: Datum: 18 juni 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Renovatie en ophoging Haarlemmerstraat parkeergarage Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie en Jitan (38) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020, Besluit Beslispunt 2.i te […]

Amendement: Actieve participatie

AMENDEMENT: Datum: 28 mei 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020, BESLUIT: Na punt […]