Amendement: Zorg voor garantiebanen

AMENDEMENT: Datum: 22 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Servicepunt71 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021, Besluit, Aan het raadsvoorstel de […]

Amendement: Vinger aan de pols bij publiek-private samenwerking

AMENDEMENT: Datum: 18 februari 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en bedenkingen ‘Toekomstvisie DZB Leiden 2030’ Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (32) Tegen: VVD (6) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 18 februari 2021 Besluit na besluitpunt […]

Amendement: Menselijke maat boven winst en productiecijfers DZB

AMENDEMENT: Datum: 18 februari 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en bedenkingen ‘Toekomstvisie DZB Leiden 2030’ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (32) Tegen: VVD (6) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 18 februari 2021 Besluit na besluitpunt […]