Amendement: Duidelijkheid voor Sociale Wijkteams

AMENDEMENT: Datum: 9 november 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Programmabegroting 2024-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP (9) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (29) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023, Incidenteel in 2024 € 356.688,00 aan programma 9 […]

Amendement: Oormerken reservering energietoeslag

AMENDEMENT: Datum: 22 december 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vierde technische wijziging Programmabegroting 2022 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022, BESLUIT De voorgestelde toelichting begrotingswijzigingen als volgt te wijzigen: Onder programma 10 Werk en inkomen, […]

Amendement: Herstel de collectieve zorgverzekering in ere

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (9) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (30) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, BESLUIT Structureel met ingang van 2023 945.000 […]

Amendement: Terugdraaien bezuiniging Collectieve Zorgverzekering Minima

AMENDEMENT: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, SP, Van Schaik & Raat, CU, LP (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, Van der Kaap (31) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van […]

Amendement: Zorg voor garantiebanen

AMENDEMENT: Datum: 22 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Servicepunt71 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021, Besluit, Aan het raadsvoorstel de […]

Amendement: Vinger aan de pols bij publiek-private samenwerking

AMENDEMENT: Datum: 18 februari 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en bedenkingen ‘Toekomstvisie DZB Leiden 2030’ Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (32) Tegen: VVD (6) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 18 februari 2021 Besluit na besluitpunt […]

Amendement: Menselijke maat boven winst en productiecijfers DZB

AMENDEMENT: Datum: 18 februari 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en bedenkingen ‘Toekomstvisie DZB Leiden 2030’ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (32) Tegen: VVD (6) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 18 februari 2021 Besluit na besluitpunt […]