Bijdrage Thijs Vos bij einddebat over Begroting 2023-2026

Bijdrage Thijs Vos bij het einddebat over de Begroting 2023-2026 Datum: 10 november 2022  (Gemeenteraad) Dank voorzitter. 2022 is voor veel Leidenaren een rampjaar. Een jaar waarin alles duurder is geworden. Voor het verwarmen van je woning ben je ten opzichte van enkele jaren terug honderden euro’s meer kwijt. Voor het hebben van een dak […]

Bijdrage Thijs Vos bij begrotingsdebat over de financiën

Bijdrage Thijs Vos bij begrotingsdebat Algemene Middelen (financiën) Datum: 3 november 2022  (Werk en Middelen) Dank voorzitter. De bespreking van de programmabegroting is altijd een bijzonder moment. Hierin wordt duidelijk hoe de politieke idealen, voornemens en standpunten van de coalitie concreet vorm krijgen in de komende vier jaar. Waar wordt wel serieus geld voor uitgetrokken […]

Bijdrage Thijs Vos bij begrotingsdebat Stedelijke Ontwikkeling

Bijdrage Thijs Vos bij begrotingsdebat Stedelijke Ontwikkeling en Energietransitie Datum: 1 november 2022  (Stedelijke Ontwikkeling) Dank voorzitter. Leiden staat voor een enorme bouwopgave: in 2030 moeten er 8.500 woningen zijn toegevoegd. Het college wil daarom de bouwproductie verhogen naar 1.000 woningen per jaar. Die woningen zijn nodig, maar wij vragen ons ook af hoe realistisch […]

Bijdrage Thijs Vos over wijziging referendumverordening

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling wijziging referendumverordening Datum: 20 januari 2022  (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) Partij Sleutelstad heeft erg uitgekeken naar de behandeling van dit voorstel. Zoals u weet is Partij Sleutelstad een zeer groot voorstander van het vergroten van de zeggenschap van Leidenaren op de politiek en van het instrument referendum. Om vele redenen. Mijn […]

Bijdrage Thijs Vos bij Visie Bezoekerseconomie

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Visie Bezoekerseconomie Datum: 13 januari 2022  (Werk & Middelen) Leiden is een fantastische stad. Welke stad is er het bezoeken nou meer waard dan ons Leiden? Onze stad blijft echter alleen leefbaar en aantrekkelijk zolang we balans houden tussen levendigheid enerzijds en het woongenot van onze inwoners anderzijds. Een goed […]

Bijdrage Thijs Vos over nieuw plan Roomburgerpark

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling discussienotitie m.b.t. vervolg n.a.v. referendumuitslag Roomburgerpark Datum: 31 augustus 2021  (Onderwijs & Samenleving) 40.569, voorzitter. Zoveel Leidenaren stemden op 17 maart tegen het inrichtingsvoorstel. Tegen een vierde hockeyveld ten koste van groen en miljoenen euro’s belastinggeld. Het is enorm aantal: Meer dan het aantal stemmen op de coalitiepartijen en de […]

Amendement: Vellen is vergunningplichtig

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, PvdD, CU, LP (18) Tegen: D66, GL, PvdA (20) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van […]

Bijdrage Thijs bij Agenda Autoluwe Binnenstad

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Agenda Autoluwe Binnenstad Datum: 11 februari 2021  (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) Partij Sleutelstad staat positief-kritisch tegenover dit voorstel. De openbare ruimte is in de Leidse binnenstad een schaars goed; verkeer, leefbaarheid, recreatie en economie leggen conflicterende claims op de beschikbare ruimte. Dat zal in de toekomst alleen maar erger worden en […]

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Beleidsprogramma “Leiden Fietsstad”

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Beleidsprogramma “Leiden Fietsstad” Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen) Partij Sleutelstad is tevreden over het beleidsprogramma Leiden Fietsstad. Het stimuleren van fietsverkeer heeft vele voordelen, zowel voor de gezondheid, het verduurzamen van mobiliteit, het benutten van de openbare ruimte, maar ook om sociale ongelijkheid bij mobiliteit te verlagen. Waar […]

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Parkeerbelastingverordening

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Parkeerbelastinverordening Datum: 10 december 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) Dank voorzitter. Wij hebben het binnen de fractie lang en veel over de voorliggende voorstellen gehad. Op zich kunnen wij ons voor een groot deel vinden in de ambities van het college. De transitie naar duurzamere vormen van mobiliteit is goed en […]