Bijdrage Thijs Vos bij het raadsdebat over het Pakket Woningmarktregulerende Maatregelen

Bijdrage Thijs Vos bij het raadsdebat over het Pakket Woningmarktregulerende Maatregelen Datum: 21 december 2023  (Gemeenteraad) Voor ons ligt een zeer belangrijk raadsvoorstel. Over het onderdeel Goed verhuurderschap zijn we zeer te spreken en dat geldt ook voor de opkoopbescherming, ware het niet dat deze alleen geldt voor woningen van maximaal 3,5 ton. Daar kun […]

Bijdrage Thijs Vos bij het commissiedebat over het pakket woningmarktregulerende maatregelen

Bijdrage Thijs Vos bij het commissiedebat over het Pakket Woningmarktregulerende Maatregelen Datum: 14 december 2023  (Commissie Stedelijke Ontwikkeling) Niet alles kan in Leiden. In de één na dichtstbevolkte stad van Nederland moet je keuzes maken. Een bekend citaat van wethouder Terpstra. Met deze opmerking heeft hij natuurlijk helemaal gelijk.   In Leiden zal de vraag […]

Bijdrage Thijs Vos bij einddebat Kaderbrief & Jaarstukken

Bijdrage Thijs Vos bij het einddebat over de Jaarstukken 2022 en Kaderbrief 2023-2027 Datum: 6 juli 2023  (Gemeenteraad) Dankuwel voorzitter. Een maand geleden nam ik u vanaf deze plaats mee in hoe de Sleutelstad van Partij Sleutelstad eruit zou zien. Dat zou in het kort een Leiden zijn dat democratisch, sociaal, betaalbaar en veilig zou […]

Bijdrage Thijs Vos bij einddebat over Begroting 2023-2026

Bijdrage Thijs Vos bij het einddebat over de Begroting 2023-2026 Datum: 10 november 2022  (Gemeenteraad) Dank voorzitter. 2022 is voor veel Leidenaren een rampjaar. Een jaar waarin alles duurder is geworden. Voor het verwarmen van je woning ben je ten opzichte van enkele jaren terug honderden euro’s meer kwijt. Voor het hebben van een dak […]

Bijdrage Thijs Vos bij begrotingsdebat over de financiën

Bijdrage Thijs Vos bij begrotingsdebat Algemene Middelen (financiën) Datum: 3 november 2022  (Werk en Middelen) Dank voorzitter. De bespreking van de programmabegroting is altijd een bijzonder moment. Hierin wordt duidelijk hoe de politieke idealen, voornemens en standpunten van de coalitie concreet vorm krijgen in de komende vier jaar. Waar wordt wel serieus geld voor uitgetrokken […]

Bijdrage Thijs Vos bij begrotingsdebat Stedelijke Ontwikkeling

Bijdrage Thijs Vos bij begrotingsdebat Stedelijke Ontwikkeling en Energietransitie Datum: 1 november 2022  (Stedelijke Ontwikkeling) Dank voorzitter. Leiden staat voor een enorme bouwopgave: in 2030 moeten er 8.500 woningen zijn toegevoegd. Het college wil daarom de bouwproductie verhogen naar 1.000 woningen per jaar. Die woningen zijn nodig, maar wij vragen ons ook af hoe realistisch […]

Bijdrage Thijs Vos over wijziging referendumverordening

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling wijziging referendumverordening Datum: 20 januari 2022  (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) Partij Sleutelstad heeft erg uitgekeken naar de behandeling van dit voorstel. Zoals u weet is Partij Sleutelstad een zeer groot voorstander van het vergroten van de zeggenschap van Leidenaren op de politiek en van het instrument referendum. Om vele redenen. Mijn […]

Bijdrage Thijs Vos bij Visie Bezoekerseconomie

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Visie Bezoekerseconomie Datum: 13 januari 2022  (Werk & Middelen) Leiden is een fantastische stad. Welke stad is er het bezoeken nou meer waard dan ons Leiden? Onze stad blijft echter alleen leefbaar en aantrekkelijk zolang we balans houden tussen levendigheid enerzijds en het woongenot van onze inwoners anderzijds. Een goed […]

Bijdrage Thijs Vos over nieuw plan Roomburgerpark

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling discussienotitie m.b.t. vervolg n.a.v. referendumuitslag Roomburgerpark Datum: 31 augustus 2021  (Onderwijs & Samenleving) 40.569, voorzitter. Zoveel Leidenaren stemden op 17 maart tegen het inrichtingsvoorstel. Tegen een vierde hockeyveld ten koste van groen en miljoenen euro’s belastinggeld. Het is enorm aantal: Meer dan het aantal stemmen op de coalitiepartijen en de […]

Amendement: Vellen is vergunningplichtig

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, PvdD, CU, LP (18) Tegen: D66, GL, PvdA (20) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van […]