Bijdrage Thijs Vos bij behandeling verordening benoeming, herbenoeming en klankbordgroepen burgemeester

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling verordening vertrouwenscommissie benoeming, herbenoeming en klankbordgroepen burgemeester Datum: 1 oktober 2020 (Leefbaarheid en Bereikbaarheid) Dank voorzitter, wij hebben drie punten die we aan de orde zouden willen stellen en met de commissie van gedachte over willen wisselen. Ten eerste het voorzitterschap van de vertrouwenscommissie. Voorgesteld wordt in de verordening dat […]

Bijdrage Thijs Vos bij Kaderbrief 2020 – Programma 3: Economie

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 3: Economie Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen) Dank voorzitter. In deze onzekere tijden is het belangrijk dat we de Leidse economie en werkgelegenheid ondersteunen. Als gemeente dienen we ondernemen dan ook te blijven faciliteren en ondersteunen. Door de Coronacrisis kampen veel ondernemers met tegenvallende […]

Bijdrage Thijs Vos bij Kaderbrief 2020 – Programma 10: Werk & Inkomen

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 10: Werk & Inkomen Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen) Dank voorzitter. Partij Sleutelstad is een partij die voor het sociaal domein kiest. Dat hebben we in het verleden altijd gedaan en dat doen we in de tijden van Corona zeker. Het Coronavirus heeft gevolgen […]

Bijdrage Thijs Vos bij Programma 11: Algemene Middelen

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 11: Algemene Middelen Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen) Dank voorzitter. Wij hebben op dit late tijdstip geen discussiepunten meer, maar willen wel nog over een tweetal zaken onze zorgen uiten. Op de eerste plaats over de stijging van de schuldquote van 88% naar 180% […]

Bijdrage Thijs Vos bij Kaderbrief 2020 – Programma 1: Bestuur & Dienstverlening

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 1: Bestuur & Dienstverlening Datum: 3 september 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) Dank voorzitter. Ik wil graag beginnen met een compliment: Onder het prachtige adagium “samen maken we de stad” wordt veel tijd en energie in participatie gestoken. Er is aan de slag gegaan met een e-tool en […]