Bijdrage Thijs Vos over wijziging referendumverordening

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling wijziging referendumverordening Datum: 20 januari 2022  (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) Partij Sleutelstad heeft erg uitgekeken naar de behandeling van dit voorstel. Zoals u weet is Partij Sleutelstad een zeer groot voorstander van het vergroten van de zeggenschap van Leidenaren op de politiek en van het instrument referendum. Om vele redenen. Mijn […]

Bijdrage Thijs Vos bij Visie Bezoekerseconomie

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Visie Bezoekerseconomie Datum: 13 januari 2022  (Werk & Middelen) Leiden is een fantastische stad. Welke stad is er het bezoeken nou meer waard dan ons Leiden? Onze stad blijft echter alleen leefbaar en aantrekkelijk zolang we balans houden tussen levendigheid enerzijds en het woongenot van onze inwoners anderzijds. Een goed […]

Bijdrage Thijs Vos over nieuw plan Roomburgerpark

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling discussienotitie m.b.t. vervolg n.a.v. referendumuitslag Roomburgerpark Datum: 31 augustus 2021  (Onderwijs & Samenleving) 40.569, voorzitter. Zoveel Leidenaren stemden op 17 maart tegen het inrichtingsvoorstel. Tegen een vierde hockeyveld ten koste van groen en miljoenen euro’s belastinggeld. Het is enorm aantal: Meer dan het aantal stemmen op de coalitiepartijen en de […]

Amendement: Vellen is vergunningplichtig

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, PvdD, CU, LP (18) Tegen: D66, GL, PvdA (20) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van […]

Bijdrage Thijs bij Agenda Autoluwe Binnenstad

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Agenda Autoluwe Binnenstad Datum: 11 februari 2021  (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) Partij Sleutelstad staat positief-kritisch tegenover dit voorstel. De openbare ruimte is in de Leidse binnenstad een schaars goed; verkeer, leefbaarheid, recreatie en economie leggen conflicterende claims op de beschikbare ruimte. Dat zal in de toekomst alleen maar erger worden en […]

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Beleidsprogramma “Leiden Fietsstad”

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Beleidsprogramma “Leiden Fietsstad” Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen) Partij Sleutelstad is tevreden over het beleidsprogramma Leiden Fietsstad. Het stimuleren van fietsverkeer heeft vele voordelen, zowel voor de gezondheid, het verduurzamen van mobiliteit, het benutten van de openbare ruimte, maar ook om sociale ongelijkheid bij mobiliteit te verlagen. Waar […]

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Parkeerbelastingverordening

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Parkeerbelastinverordening Datum: 10 december 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) Dank voorzitter. Wij hebben het binnen de fractie lang en veel over de voorliggende voorstellen gehad. Op zich kunnen wij ons voor een groot deel vinden in de ambities van het college. De transitie naar duurzamere vormen van mobiliteit is goed en […]

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling onderzoeksopzet over participatie

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling onderzoeksopzet Participatie n.a.v. motie “Participatie Onafhankelijk Belicht” Datum: 10 december 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) Het is hoognodig dat participatie goed onder de loep wordt genomen. Afgelopen dagen is dat weer gebleken met de berichten dat de toenadering tussen de gemeente en de buurtverenigingen nog altijd in een impasse bevindt. Heel […]

Bijdrage Thijs bij behandeling inleidend referendumverzoek Roomburgerpark

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling inleidend referendumverzoek Roomburgerpark Datum: 26 november 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) Vaststelling vraagstelling referendum Gehoord hebbende de stakeholders heeft de referendumkamer een zakelijke en neutrale vraag opgesteld. Hoewel wij wel enige twijfels hebben over of de vraag ook voldoende helderheid biedt over de inhoud – zoals ook ingebracht bij de consultatiebijeenkomst […]

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Evaluatierapportage Referendumkamer beoogd referendum LEAD

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Evaluatierapportage Referendumkamer beoogd referendum LEAD Datum: 26 november 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) De Leidse referendumverordening dateert al weer van 2008. Er is sindsdien veel veranderd en de verordening is grondig toe aan een update. Als de Leidse referendumpartij hebben wij hier uiteraard veel ideeën over. Eerder hebben wij aangekondigd met […]