Motie: Actief betrekken raad en stad

MOTIE: Datum: 11 mei 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Duurzame opvang vluchtelingen in Hollands Midden Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023 Constaterende dat Er vorig […]

Motie: Onzekerheid bij besluitvorming

MOTIE: Datum: 11 mei 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Duurzame opvang vluchtelingen in Hollands Midden Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. Tegen: n.v.t.  Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023 Constaterende dat  Verschillende gemeenteraden in onze regio voorstellen hebben aangenomen bij dit Raadsvoorstel waarin voorbehouden […]

Motie: Kwartaalrapportages asielopvang

MOTIE: Datum: 11 mei 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Duurzame opvang vluchtelingen in Hollands Midden Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023 Constaterende dat Er in […]

Motie: Eerlijke verdeling van statushouders over corporaties en particuliere verhuurders

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (34) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: Woningbouwcorporaties jaar na jaar […]

Motie V.O.D: Huisvesting in tijden van corona

MOTIE: Datum: 28 mei 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: SP, ChristenUnie Onderwerp: n.v.t. (Motie V.O.D.) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, ChristenUnie (9) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA (30) Klik hier voor de Motie De Raad, bijeen op 28 mei 2020, Constaterende dat: per 1 mei 2020 de Bed, Bad en Brood […]

Motie V.O.D: Laat ongedocumenteerden niet in de kou staan!

MOTIE: Datum: 12 maart 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: SP Onderwerp: n.v.t. (Motie V.O.D.) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA , ChristenUnie (23) Klik hier voor de Motie

Motie van treurnis n.a.v. Interpellatiedebat Project huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen

MOTIE: Datum: 12 april 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, CDA, PvdD, GL, PvdA, D66, VVD Onderwerp: Interpellatiedebat Project huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD (36) Tegen: SP (1) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op […]