Motie: Eerlijke verdeling van statushouders over corporaties en particuliere verhuurders

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (34) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: Woningbouwcorporaties jaar na jaar […]

Motie V.O.D: Huisvesting in tijden van corona

MOTIE: Datum: 28 mei 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: SP, ChristenUnie Onderwerp: n.v.t. (Motie V.O.D.) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, ChristenUnie (9) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA (30) Klik hier voor de Motie De Raad, bijeen op 28 mei 2020, Constaterende dat: per 1 mei 2020 de Bed, Bad en Brood […]

Motie V.O.D: Laat ongedocumenteerden niet in de kou staan!

MOTIE: Datum: 12 maart 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: SP Onderwerp: n.v.t. (Motie V.O.D.) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA , ChristenUnie (23) Klik hier voor de Motie

Motie van treurnis n.a.v. Interpellatiedebat Project huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen

MOTIE: Datum: 12 april 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, CDA, PvdD, GL, PvdA, D66, VVD Onderwerp: Interpellatiedebat Project huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD (36) Tegen: SP (1) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op […]