Amendement: Stadsbouwhuis als monument behouden en transformeren

AMENDEMENT: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Energiepark Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP,  LP (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, besluit: uit het voorstel Kaderbesluit Energiepark te schrappen de […]

Amendement: Inperking verkeersgevolgen LEAD

AMENDEMENT: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP (10) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (26) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, De voorwaardelijke verplichting 5.6.1b van het […]

Amendement: EPC LEAD torens minimaal 0,4

AMENDEMENT: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP (10) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (26) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, verzoekt het college: de omschrijving van […]

Amendement: Zorg voor garantiebanen

AMENDEMENT: Datum: 22 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Servicepunt71 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021, Besluit, Aan het raadsvoorstel de […]

Amendement: Op weg naar bestuurlijke eenheid in de Leidse regio

AMENDEMENT: Datum: 22 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en bedenkingen Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, CDA, LP (20) Tegen: GL, PvdA, PvdD, SP, CU (19) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021, BESLUIT: Aan besluitpunt […]

Amendement: Onderzoek naar warmtetransitie in eigen tempo

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, VVD, PvdD, CDA, SP, CU, LP (26) Tegen: D66, PvdA (12) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021, BESLUIT: Het […]

Amendement: Houd de betrokken gemeenteraden regelmatig op de hoogte

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021, BESLUIT: […]

Amendement: Samenwerking warmtetransitie Leidse regio

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP (35) Tegen: PvdD (3) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021, Besluit: De […]

Amendement: Bouwvolume aanpassen aan voorzieningen & draagvlak

AMENDEMENT: Datum: 13 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, SP, PvdD, CU, LP (12) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (27) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 13 april 2021, Besluit: Aan besluitpunt 1 dat […]

Amendement: Betere aansluiting oud en nieuw

AMENDEMENT: Datum: 13 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, PvdD, LP (26) Tegen: VVD, CDA, SP, CU (13) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 13 april 2021, BESLUIT: Aan besluitpunt 1 dat […]