Motie: Innovatief warenmarkt en retailbeleid

MOTIE: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU, LP, Marcel Terlouw (33) Tegen: SP, Tom Leest (4) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022, Constaterende […]

Amendement: Twee markt- en retailregisseurs voor de beste markt én binnenstad van Nederland

AMENDEMENT: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021  Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (37) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022, BESLUIT: Beleidsuitgangspunt i […]

Amendement: Marktmeester voor beste markt van Nederland

AMENDEMENT: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, Fractie Marcel Terlouw (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (31) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022, BESLUIT: […]

Amendement: Vereveningsfonds nu zo snel mogelijk instellen

AMENDEMENT: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en bedenkingen bij Prestatie Afspraken jaarschijf 2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, LP, Fractie Marcel Terlouw (6) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA,  SP, CU (32) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari […]

Amendement: Houd de vier florerende podia van het Muziekhuis op de duur verbouwde huidige locatie

AMENDEMENT: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wijziging Referendumverordening 2008 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, LP (2) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, Marcel Terlouw (36) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022, BESLUIT: Na besluitpunt 1 de […]

Amendement: Verzamelamendement bestemming resultaat septembercirculaire 2021

AMENDEMENT: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (32) Tegen: VVD, Van der Kaap (7) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 11 november 2021, BESLUIT: […]

Amendement: Stadsbouwhuis als monument behouden en transformeren

AMENDEMENT: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Energiepark Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP,  LP (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, besluit: uit het voorstel Kaderbesluit Energiepark te schrappen de […]

Amendement: Inperking verkeersgevolgen LEAD

AMENDEMENT: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP (10) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (26) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, De voorwaardelijke verplichting 5.6.1b van het […]

Amendement: EPC LEAD torens minimaal 0,4

AMENDEMENT: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP (10) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (26) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, verzoekt het college: de omschrijving van […]

Amendement: Zorg voor garantiebanen

AMENDEMENT: Datum: 22 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Servicepunt71 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021, Besluit, Aan het raadsvoorstel de […]