Amendement: Groen verbinden aan 2e groene ring

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Ontwikkelperspectief De Mors Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (33) Tegen: VVD (6) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Toe te voegen bij besluitpunt 1: XVIII. […]

Amendement: Hoogteaccenten

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Gebiedsvisie Vondelkwartier Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (11) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, LP (28) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Besluitpunt 1c ii te vervangen door: […]

Amendement: Financiering voor het huurteam

AMENDEMENT: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Bezuinigingsvoorstel 2023-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, CDA, SP, PvdD, CU, LP (33) Tegen: VVD (6) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden in vergadering bijeen op 12 november 2020, BESLUIT: Voor de jaren 2021 en 2022 een bedrag […]

Amendement: Meer ruimte voor zonnepanelen in de Zuidelijke schil

AMENDEMENT: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Aanpassing Welstandsnota 2014 inzake regels voor toepassing zonnepanelen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (34) Tegen: PvdA (4) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, BESLUIT: Besluitpunt […]

Amendement: Een economie die mens en dier vooropstelt

AMENDEMENT: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Concept-Regionale Omgevingsagenda 2040, aan de slag met Hart van Holland: vaststelling wensen en bedenkingen, aanbieding aan de raad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdD, SP (15) Tegen: D66, VVD, PvdA, CDA, CU, LP (24) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, […]

Amendement: De hoogte in waar het kan

AMENDEMENT: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Gebiedsvisie Schipholweg Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, LP (19) Tegen: CDA, PvdD, SP, CU  (10) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, BESLUIT: Onder besluitpunt ‘1.iii Gebouwen en Functies’ het volgende […]

Amendement: Openhouden Parmentierweg

AMENDEMENT: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Gebiedsvisie Schipholweg Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, BESLUIT: Onder besluitpunt ‘1.i Verkeer en stromen’ […]

Amendement: Heroverweging kantooroppervlakte

AMENDEMENT: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Gebiedsvisie Schipholweg Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (36) Tegen: CDA (3) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, BESLUIT: Onder besluitpunt ‘1.iii Gebouwen en functies’ het volgende uitgangspunt: Levendige […]

Amendement: Behoud plantsoen en keerlus

AMENDEMENT: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Gebiedsvisie Schipholweg Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, CDA, SP, CU (11) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, LP (28) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, BESLUIT: Onder besluitpunt ‘1.ii Openbare ruimte’ het volgende […]

Amendement: Meer ruimte voor zonnepanelen in de monumentale stad

AMENDEMENT: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Aanpassing Welstandsnota 2014 inzake regels voor toepassing zonnepanelen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (29) Tegen: VVD, CDA (9) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, BESLUIT: Besluitpunt 2 […]