Amendement: : Culturele functie Kaasmarktschool (bg)

AMENDEMENT: Datum: 20 juni 2019 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: GroenLinks Onderwerp: Stedenbouwkundige Programma van Eisen Kaasmarkt Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA en PvdD (26) Tegen: VVD, CDA, SP, ChristenUnie (13) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020, BESLUIT:Onder punt […]

Amendement: Uit de kunst – sluit minder organisaties bij voorbaat uit voor amateurkunst subsidie

AMENDEMENT: Datum: 23 januari 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, PvdA Onderwerp: Deelverordening Amateurkunst subsidies 2020 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie (19) Tegen: GL, VVD, PvdD, SP (18) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 23 januari 2020 Besluit Lid 2 […]

Amendement: Duidelijke criteria amateurkunst

AMENDEMENT: Datum: 23 januari 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: D66, PvdA Onderwerp: Cultuurnota 2020 ‘De Kracht van Cultuur’ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD CDA, SP, ChristenUnie (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor het Amendement De Raad van de Gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 23 januari2020, besluit in Artikel […]

Amendement: Een completere uitagenda

MOTIE: Datum: 23 januari 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: PvdA, D66, GL, VVD Onderwerp: Cultuurnota 2020 ‘De Kracht van Cultuur’ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor de Motie De Raad van de Gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 23 januari 2020, […]

Amendement: De onbetaalbare rol van vrijwilligers

AMENDEMENT: Datum: 23 januari 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: D66, PvdA, GL, SP Onderwerp: Cultuurnota 2020 ‘De Kracht van Cultuur’ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD,  PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor het Amendement De Raad van de Gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 23 januari 2020, […]