Amendement: Meer geld naar de strijd tegen ondermijning (II)

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 – Verzamelamendement Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39)  Tegen: n.v.t. (-) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, BESLUIT Incidenteel in zowel 2024 en 2025 79.000 euro (in totaal 158.000) toe te […]

Amendement: Continuering aanpak jeugdoverlast Stevenshof

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 – Verzamelamendement Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, BESLUIT Incidenteel in 2024 80.000 euro toe te voegen aan programma 2 Veiligheid, beleidsterrein […]

Amendement: Moedwillige verstoring ICT en telecommunicatie

AMENDEMENT: Datum: 13 oktober 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdD, SvL, CDA, SP (23) Tegen: GL, PvdA, CU (12) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober 2022, Besluit: […]

Amendement: Geen “lage prioriteit” van uitvoering vastleggen in het UP (uitvoeringsprogramma VTH)

AMENDEMENT: Datum: 10 maart 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en Bedenkingen Jaarverslag 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, Joost Bleijie (2) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (37) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen […]

Amendement: Aanpak jeugdoverlast Stevenshof

AMENDEMENT: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP (36) Tegen: PvdD (3) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, BESLUIT Incidenteel in […]

Amendement: Meer geld naar de strijd tegen ondermijning

AMENDEMENT: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021 Status: Aangenomen: Opgenomen in verzamelamendement Voor: Zie verzamelamendement Tegen: Zie verzamelamendement Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, BESLUIT Incidenteel in 2022 en 2023 79.000 euro toe […]

Amendement: Handhaving in avond en nacht

AMENDEMENT: Datum: 18 februari 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en bedenkingen Uitvoeringsprogramma 2021 Handhaving openbare ruimte Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP (13) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, CU, LP (25) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2021 Besluit de […]

Amendement: Een handhaafbaar bedelverbod

AMENDEMENT: Datum: 17 december 2019 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, D66 Onderwerp: Vaststelling APV Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, CDA (20) Tegen: GL, PvdA, PvdD, SP, ChristenUnie (19) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2019 Besluit Artikel 2:65 Hinderlijk […]