Amendement: Geen “lage prioriteit” van uitvoering vastleggen in het UP (uitvoeringsprogramma VTH)

AMENDEMENT: Datum: 10 maart 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en Bedenkingen Jaarverslag 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, Joost Bleijie (2) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (37) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen […]

Amendement: Aanpak jeugdoverlast Stevenshof

AMENDEMENT: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP (36) Tegen: PvdD (3) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, BESLUIT Incidenteel in […]

Amendement: Meer geld naar de strijd tegen ondermijning

AMENDEMENT: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021 Status: Aangenomen: Opgenomen in verzamelamendement Voor: Zie verzamelamendement Tegen: Zie verzamelamendement Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, BESLUIT Incidenteel in 2022 en 2023 79.000 euro toe […]

Amendement: Handhaving in avond en nacht

AMENDEMENT: Datum: 18 februari 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en bedenkingen Uitvoeringsprogramma 2021 Handhaving openbare ruimte Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP (13) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, CU, LP (25) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2021 Besluit de […]

Amendement: Een handhaafbaar bedelverbod

AMENDEMENT: Datum: 17 december 2019 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, D66 Onderwerp: Vaststelling APV Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, CDA (20) Tegen: GL, PvdA, PvdD, SP, ChristenUnie (19) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2019 Besluit Artikel 2:65 Hinderlijk […]