Amendement: Een handhaafbaar bedelverbod

AMENDEMENT: Datum: 17 december 2019 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, D66 Onderwerp: Vaststelling APV Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, CDA (20) Tegen: GL, PvdA, PvdD, SP, ChristenUnie (19) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2019 Besluit Artikel 2:65 Hinderlijk […]