Bijdrage Thijs Vos over wijziging referendumverordening

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling wijziging referendumverordening Datum: 20 januari 2022  (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) Partij Sleutelstad heeft erg uitgekeken naar de behandeling van dit voorstel. Zoals u weet is Partij Sleutelstad een zeer groot voorstander van het vergroten van de zeggenschap van Leidenaren op de politiek en van het instrument referendum. Om vele redenen. Mijn […]

Bijdrage Thijs Vos over nieuw plan Roomburgerpark

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling discussienotitie m.b.t. vervolg n.a.v. referendumuitslag Roomburgerpark Datum: 31 augustus 2021  (Onderwijs & Samenleving) 40.569, voorzitter. Zoveel Leidenaren stemden op 17 maart tegen het inrichtingsvoorstel. Tegen een vierde hockeyveld ten koste van groen en miljoenen euro’s belastinggeld. Het is enorm aantal: Meer dan het aantal stemmen op de coalitiepartijen en de […]

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling onderzoeksopzet over participatie

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling onderzoeksopzet Participatie n.a.v. motie “Participatie Onafhankelijk Belicht” Datum: 10 december 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) Het is hoognodig dat participatie goed onder de loep wordt genomen. Afgelopen dagen is dat weer gebleken met de berichten dat de toenadering tussen de gemeente en de buurtverenigingen nog altijd in een impasse bevindt. Heel […]

Bijdrage Thijs bij behandeling inleidend referendumverzoek Roomburgerpark

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling inleidend referendumverzoek Roomburgerpark Datum: 26 november 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) Vaststelling vraagstelling referendum Gehoord hebbende de stakeholders heeft de referendumkamer een zakelijke en neutrale vraag opgesteld. Hoewel wij wel enige twijfels hebben over of de vraag ook voldoende helderheid biedt over de inhoud – zoals ook ingebracht bij de consultatiebijeenkomst […]

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Evaluatierapportage Referendumkamer beoogd referendum LEAD

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Evaluatierapportage Referendumkamer beoogd referendum LEAD Datum: 26 november 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) De Leidse referendumverordening dateert al weer van 2008. Er is sindsdien veel veranderd en de verordening is grondig toe aan een update. Als de Leidse referendumpartij hebben wij hier uiteraard veel ideeën over. Eerder hebben wij aangekondigd met […]

Bijdrage Thijs Vos bij Begroting 2021-2024 – Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

Bijdrage Thijs Vos bij Begroting 2021-2024 – Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen) Dank voorzitter. Allereerst zijn wij positief dat het college ervoor kiest om te snijden in de representatiekosten. In financieel moeilijke tijden is het belangrijk om ook naar het versoberen van je eigen uitgaven te kijken. Vanuit […]

Stemverklaring Maarten Kersten over de herbenoemingsprocedure van de burgemeester

Stemverklaring Maarten Kersten bij het vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie benoeming en herbenoeming burgemeester Datum: 8 oktober 2020 (Gemeenteraad) Partij Sleutelstad vindt dat het aan de Leidse burgers is om te bepalen wie burgemeester van hun stad wordt, is of blijft  en om ook een tussentijds oordeel over hem te geven, zeker als die als langstzittende […]

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling verordening benoeming, herbenoeming en klankbordgroepen burgemeester

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling verordening vertrouwenscommissie benoeming, herbenoeming en klankbordgroepen burgemeester Datum: 1 oktober 2020 (Leefbaarheid en Bereikbaarheid) Dank voorzitter, wij hebben drie punten die we aan de orde zouden willen stellen en met de commissie van gedachte over willen wisselen. Ten eerste het voorzitterschap van de vertrouwenscommissie. Voorgesteld wordt in de verordening dat […]

Bijdrage Thijs Vos bij Kaderbrief 2020 – Programma 1: Bestuur & Dienstverlening

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 1: Bestuur & Dienstverlening Datum: 3 september 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) Dank voorzitter. Ik wil graag beginnen met een compliment: Onder het prachtige adagium “samen maken we de stad” wordt veel tijd en energie in participatie gestoken. Er is aan de slag gegaan met een e-tool en […]