Bijdrage Thijs Vos bij behandeling verordening benoeming, herbenoeming en klankbordgroepen burgemeester

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling verordening vertrouwenscommissie benoeming, herbenoeming en klankbordgroepen burgemeester Datum: 1 oktober 2020 (Leefbaarheid en Bereikbaarheid) Dank voorzitter, wij hebben drie punten die we aan de orde zouden willen stellen en met de commissie van gedachte over willen wisselen. Ten eerste het voorzitterschap van de vertrouwenscommissie. Voorgesteld wordt in de verordening dat […]

Bijdrage Thijs Vos bij Kaderbrief 2020 – Programma 1: Bestuur & Dienstverlening

Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 – Programma 1: Bestuur & Dienstverlening Datum: 3 september 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid) Dank voorzitter. Ik wil graag beginnen met een compliment: Onder het prachtige adagium “samen maken we de stad” wordt veel tijd en energie in participatie gestoken. Er is aan de slag gegaan met een e-tool en […]