Motie: Voorkomen verdere lastenverhogingen in deze raadsperiode  

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU (9) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (29) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat In de Kaderbrief 2023-2027 verdere verhogingen […]

Motie: Laat lage- en middeninkomens niet de rekening betalen

MOTIE: Datum: 2 februari 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (31) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 februari 2023, Constaterende dat De vermogengrens voor […]

Motie: Tegemoetkoming woonlasten kamerbewoners

MOTIE: Datum: 2 februari 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 februari 2023, Constaterende dat Kamerbewoners zijn uitgesloten van kwijtschelding van de lokale lasten; Er tussen 2012 en 2020 […]

Motie: Kijk eerst naar alternatieven voordat je de riool- en afvalstoffenheffingen verhoogt

MOTIE: Datum: 22 december 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vierde technische wijziging Programmabegroting 2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP (7) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022, Constaterende dat: Bij de Programmabegroting […]

Motie: ‘Sterkste schouders, zwaarste lasten’, ook in het gemeentelijke belastingstelsel

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: Het college voornemens […]

Motie: Tijdelijk geen uitstel maar reductie en afstel voor gemeentelijke heffingen winkels en markt

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA PvdD, SP, CU, LP (37) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat dat middenstand […]

Motie: Lagere afvalstoffenheffing door afvalreductie

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad,  D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat In […]

Motie: Lokale lasten

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Kaderbrief Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA en ChristenUnie (12) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP (27) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van 12 juli 2018 Constaterende dat: Er […]