Amendement: Adviezen Jongerenraad voorleggen aan de raad middels een raadsvoorstel

AMENDEMENT: Datum: 21 december 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Oprichting van een jongerenraad in de gemeente Leiden (pilot) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, SP, CU (34) Tegen: CDA (2) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023, BESLUIT […]

Amendement: Integrale behandeling aanbevelingen burgerberaad

AMENDEMENT: Datum: 8 juni 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Burgerberaad versnellen energietransitie Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 8 juni 2023, BESLUIT: Beslispunt 2 uit het raadsbesluit: Het college de opdracht te geven om de uitkomsten van het […]

Amendement: Stemmen bij referendum vanaf 16 jaar

AMENDEMENT: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wijziging Referendumverordening 2008 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (29) Tegen: VVD, CDA (8) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022, Constaterende dat: Er landelijk al […]

Amendement: Leidenaren aan het stuur: Alternatief burgervoorstel bij referenda

AMENDEMENT: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wijziging Referendumverordening 2008 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, LP, Marcel Terlouw (3) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU (34) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022, BESLUIT: In het raadsvoorstel over […]

Amendement: Instemmingsdrempel in plaats van opkomstdrempel

AMENDEMENT: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wijziging Referendumverordening 2008 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (36) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022, BESLUIT: In het raadsvoorstel over […]

Amendement: Geen inkorting van ondersteuningstermijn inleidend referendumverzoek

AMENDEMENT: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wijziging Referendumverordening 2008 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (29) Tegen: VVD, CDA (8) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022, BESLUIT: In het raadsvoorstel over […]

Amendement: Wijkreferendum

AMENDEMENT: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wijziging Referendumverordening 2008 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, LP, Marcel Terlouw (3) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU (34) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022, BESLUIT: In het raadsvoorstel over […]

Amendement: Besluiten over oprichting, wijziging en opheffing gemeenschappelijke regelingen referendabel

AMENDEMENT: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wijziging Referendumverordening 2008 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (36) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022, Constaterende dat: Besluiten tot het […]

Amendement: Actieve participatie

AMENDEMENT: Datum: 28 mei 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020, BESLUIT: Na punt […]

Amendement: Geen weigering publieksinitiatieven o.b.v. subjectieve gronden

AMENDEMENT: Datum: 20 juni 2019 Indiener: Maarten Kersten Samen met: D66 Onderwerp: Participatie- en Inspraakverordening 2019 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD (38) Tegen: ChristenUnie (1) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 juni 2019, BESLUIT: Besluitpunt RV 19.0037 […]