Amendement: Verzamelamendement bestemming resultaat septembercirculaire 2021

AMENDEMENT: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (32) Tegen: VVD, Van der Kaap (7) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 11 november 2021, BESLUIT: […]

Amendement: Dividend naar kapitaallasten

AMENDEMENT: Datum: 9 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verzoek tot versterking kapitaalstructuur Alliander Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, CU, LP (12) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP (27) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 9 november Besluit de volgende wens toe te […]

Amendement: Leningvoorwaarden aanscherpen

AMENDEMENT: Datum: 9 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verzoek tot versterking kapitaalstructuur Alliander t.b.v. uitvoering energietransitie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, VVD, CDA, PvdD, SP, CU, LP (26) Tegen: D66, PvdA (13) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 9 november 2021, Besluit De volgende […]

Amendement: Meer transparantie bij WOZ-taxaties

AMENDEMENT: Datum: 22 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: BSGR: zienswijze concept-begroting 2022-2025 en de jaarstukken 2020 ter informatie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement Besluit, Aan het raadsvoorstel de volgende zienswijze toe te voegen: De BSGR moet […]

Amendement: Kosten en baten helder in beeld

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en bedenkingen bij Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 3 juni, 2021 […]

Amendement: Wacht met besluitvorming over het IHP

AMENDEMENT: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (18) Tegen: D66, GL, PvdA (20) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020 Besluit Op pagina 60 van de Kaderbrief 2020-2024 […]