Amendement: Tarieven rioolheffing betaalbaar houden voor de ‘gewone Leidenaar’

AMENDEMENT: Datum: 1 februari 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen discussienota ‘invoering Riool- en Waterzorgheffing’ Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (2) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, BESLUIT: Bij […]

Amendement: Huurders/gebruikers beschermen tegen doorberekening belasting door eigenaren

AMENDEMENT: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen discussienota ‘invoering Riool- en Waterzorgheffing’ Status: Aangenomen Voor: Unaniem (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, BESLUIT: Bij aanbeveling punt 4 (Scenario 2a) de volgende wens toe […]

Amendement: Kwijtschelding Parkeerbelasting

AMENDEMENT: Datum: 2 februari 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (3) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (36) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 februari 2023, BESLUIT: Aan artikel 1 van […]

Amendement: Oormerken reservering energietoeslag

AMENDEMENT: Datum: 22 december 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vierde technische wijziging Programmabegroting 2022 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022, BESLUIT De voorgestelde toelichting begrotingswijzigingen als volgt te wijzigen: Onder programma 10 Werk en inkomen, […]

Amendement: De raad in controle

AMENDEMENT: Datum: 1 december 2022 Indiener: Famke Güler Onderwerp: Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (GR SO Zorg) 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (17) Tegen: GL, D66, PvdA, CDA (22) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 […]

Amendement: Geen verhoging van de lokale lasten in tijden van koopkrachtcrisis

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos, Eli de Graaf Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (31) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, BESLUIT In 2023 éénmalig […]

Amendement: Verzamelamendement bestemming resultaat septembercirculaire 2021

AMENDEMENT: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (32) Tegen: VVD, Van der Kaap (7) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 11 november 2021, BESLUIT: […]

Amendement: Dividend naar kapitaallasten

AMENDEMENT: Datum: 9 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verzoek tot versterking kapitaalstructuur Alliander Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, CU, LP (12) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP (27) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 9 november Besluit de volgende wens toe te […]

Amendement: Leningvoorwaarden aanscherpen

AMENDEMENT: Datum: 9 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verzoek tot versterking kapitaalstructuur Alliander t.b.v. uitvoering energietransitie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, VVD, CDA, PvdD, SP, CU, LP (26) Tegen: D66, PvdA (13) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 9 november 2021, Besluit De volgende […]

Amendement: Meer transparantie bij WOZ-taxaties

AMENDEMENT: Datum: 22 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: BSGR: zienswijze concept-begroting 2022-2025 en de jaarstukken 2020 ter informatie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement Besluit, Aan het raadsvoorstel de volgende zienswijze toe te voegen: De BSGR moet […]