Amendement: Geen onredelijke verhoging parkeertarieven

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Parkeerbelastingverordening Status:  Voor:  Tegen:  Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Bij besluitpunt 2, de “tarieven- en kostentabel, behorende bij de verordening parkeerbelasting 2021” in de Verordening op de heffing en invordering van […]

Amendement: Gefaseerde verhoging parkeertarieven

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Parkeerbelastingverordening Status:  Voor:  Tegen:  Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Na besluitpunt 2, een nieuw besluitpunt toe te voegen: De voorgenomen tariefsverhoging van de tweede en derde bewonersparkeervergunning zal gespreid over drie […]

Amendemnt: 1,5 ophoging Haarlemmerstraatgarage

AMENDEMENT: Datum: 18 juni 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Renovatie en ophoging Haarlemmerstraat parkeergarage Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie en Jitan (38) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020, Besluit Beslispunt 2.i te […]

Amendement: Voorkomen parkeerdruk omliggende wijken

AMENDEMENT: Datum: 17 december 2019 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Watergeuskade Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, ChristenUnie (15) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD (24) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2019, BESLUIT: Het volgende punt […]