Amendement: Sociale huurders verdienen ook een parkeerplaats

AMENDEMENT: Datum: 7 juli 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Bestemmingsplan Turkoois Status: TBD Voor: TBD Tegen: TBD Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 juli 2022, Constaterende dat De parkeeropgave van het woningbouwproject Turkoois 81,8 parkeerplaatsen is; Er 28,1 plaatsen van de parkeeropgave worden afgetrokken, […]

Amendement: Evaluatie parkeerdruk pas na drie jaar

AMENDEMENT: Datum: 2 december 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Uitvoeringsbesluit klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost – fase 2 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, CDA,  SP, CU, LP (28) Tegen: GL, PvdD (11) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 december 2021, BESLUIT […]

Amendement: Voldoende parkeerplaatsen in de Hoge Mors

AMENDEMENT: Datum: 7 oktober 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Hoge Mors Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, LP (14) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, CU (23) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021, Constaterende dat In schetsen die in het […]

Amendement: Transferia

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en bedenkingen bij Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 3 juni, 2021 […]

Amendement: Schoolpersoneel parkeert in de (parkeergarage) Vennemeerstraat

AMENDEMENT: Datum: 28 januari 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Houtkwartier Oost Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, LP (11) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU (28) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 januari 2021 Besluit het volgende uitgangspunt toe te voegen […]

Amendement: Geen onredelijke verhoging parkeertarieven

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Parkeerbelastingverordening Status:  Voor:  Tegen:  Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Bij besluitpunt 2, de “tarieven- en kostentabel, behorende bij de verordening parkeerbelasting 2021” in de Verordening op de heffing en invordering van […]

Amendement: Gefaseerde verhoging parkeertarieven

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Parkeerbelastingverordening Status:  Voor:  Tegen:  Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Na besluitpunt 2, een nieuw besluitpunt toe te voegen: De voorgenomen tariefsverhoging van de tweede en derde bewonersparkeervergunning zal gespreid over drie […]

Amendemnt: 1,5 ophoging Haarlemmerstraatgarage

AMENDEMENT: Datum: 18 juni 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Renovatie en ophoging Haarlemmerstraat parkeergarage Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie en Jitan (38) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020, Besluit Beslispunt 2.i te […]

Amendement: Voorkomen parkeerdruk omliggende wijken

AMENDEMENT: Datum: 17 december 2019 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Watergeuskade Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, ChristenUnie (15) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD (24) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2019, BESLUIT: Het volgende punt […]