Amendement: Parkeerplaatsen aanleggen voor sociale huurders

AMENDEMENT: Datum: 9 november 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Corantijnstraat Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (31) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 30 november 2023, BESLUIT: In de bijlage ‘Bestemmingsplan Corantijnstraat Regels’ de […]

Amendement: Kaders voor parkeren 1: Minimum aantal parkeerplaatsen

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (31) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Amendement: Dubbeltjestarief zone B2 en C

AMENDEMENT: Datum: 9 maart 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (7) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (28) Klik hier voor het Amendement De tekst in onderdeel II, sub 1, te weten: Parkeerzone […]

Amendement: Parkeervergunning voor kraamzorg

AMENDEMENT: Datum: 9 maart 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Aangenomen Voor: Unaniem (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023, BESLUIT: Artikel 3c: Verlenen parkeervergunning […]

Amendement: Kwijtschelding Parkeerbelasting

AMENDEMENT: Datum: 2 februari 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (3) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (36) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 februari 2023, BESLUIT: Aan artikel 1 van […]

Amendement: Sociale huurders verdienen ook een parkeerplaats

AMENDEMENT: Datum: 7 juli 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Bestemmingsplan Turkoois Status: TBD Voor: TBD Tegen: TBD Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 juli 2022, Constaterende dat De parkeeropgave van het woningbouwproject Turkoois 81,8 parkeerplaatsen is; Er 28,1 plaatsen van de parkeeropgave worden afgetrokken, […]

Amendement: Evaluatie parkeerdruk pas na drie jaar

AMENDEMENT: Datum: 2 december 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Uitvoeringsbesluit klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost – fase 2 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, CDA,  SP, CU, LP (28) Tegen: GL, PvdD (11) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 december 2021, BESLUIT […]

Amendement: Voldoende parkeerplaatsen in de Hoge Mors

AMENDEMENT: Datum: 7 oktober 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Hoge Mors Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, LP (14) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, CU (23) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021, Constaterende dat In schetsen die in het […]

Amendement: Transferia

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en bedenkingen bij Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 3 juni, 2021 […]

Amendement: Schoolpersoneel parkeert in de (parkeergarage) Vennemeerstraat

AMENDEMENT: Datum: 28 januari 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Houtkwartier Oost Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, LP (11) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU (28) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 januari 2021 Besluit het volgende uitgangspunt toe te voegen […]