Amendement: Geen sloop zonder draagvlak

AMENDEMENT: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (9) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA,SvL, CDA (26) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2023, Besluit: Een nieuw […]

Amendement: Sociale huurwoningen voor gezinnen

AMENDEMENT: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU (10) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL (25) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2023, Bij BESLUITPUNT […]

Amendement: Betaalbare warmte

AMENDEMENT: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Aangenomen Voor: Unaniem (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, BESLUIT Onder artikel 1 van het raadsbesluit de laatste bullit: het […]

Amendement: Huurders/gebruikers beschermen tegen doorberekening belasting door eigenaren

AMENDEMENT: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen discussienota ‘invoering Riool- en Waterzorgheffing’ Status: Aangenomen Voor: Unaniem (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, BESLUIT: Bij aanbeveling punt 4 (Scenario 2a) de volgende wens toe […]

Amendement: Bouwen passend bij de wijk

AMENDEMENT: Datum: 1 februari 2024 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Plesmanlaan 100 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (3) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 1 februari 2024, BESLUIT: In artikel 5.3.1, onder a: het […]

Amendement: Stadsbreed quotum

AMENDEMENT: Datum: 21 december 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Pakket woningmarktregulerende maatregelen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad (3) Tegen: , GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 21 december 2023, BESLUIT: Het eerste beslispunt als volgt te […]

Amendement: Lager quotum in de Zeeheldenbuurt

AMENDEMENT: Datum: 21 december 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Pakket woningmarktregulerende maatregelen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, CU (8) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, SP (29) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 21 december 2023, BESLUIT: In bijlage “quota per straat (artikel 4, […]

Amendement: Eerlijke berekening quotum

AMENDEMENT: Datum: 21 december 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Pakket woningmarktregulerende maatregelen Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (-) Tegen: n.v.t. (-) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023, BESLUIT:  Artikel 1.l van de Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2024: “quotum: het maximum percentage om te […]

Amendement: Verhoging opkoopbescherming

AMENDEMENT: Datum: 21 december 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Pakket woningmarktregulerende maatregelen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU (30) Tegen: VVD, SvL (7) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023, Uit hoofdstuk 3, artikel 7.1 van de […]

Amendement: Passende bouw aan de Reineveststeeg

AMENDEMENT: Datum: 30 november 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en beleidsregel Energiepark e.o. Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 30 november 2023, BESLUIT: De verbeelding bij het bestemmingsplan aan te passen door de aanduiding ‘gevellijn’ […]