Amendement: Geef het Burgerinitiatief een kans

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SP, CU, Van Peijpe (16) Tegen: GL (excl. Van Peijpe), D66, PvdA, SvL, CDA (19) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente […]

Amendement: Betaalbare koop expliciet maken

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023, BESLUIT In de besluittekst op […]

Amendement: Positie Huurders

AMENDEMENT: Datum: 9 maart 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening Status: Aangenomen Voor: Unaniem (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023, Besluit: Op pagina 6 van het raadsvoorstel de volgende […]

Amendement: Sturen op de vraag

AMENDEMENT: Datum: 9 maart 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (8) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (31) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023, […]

Amendement: Verdichting heeft ook een grens

AMENDEMENT: Datum: 9 maart 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (8) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (31) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023, […]

Amendement: Kan-bepaling huisvesting statushouders bij particuliere verhuurders

AMENDEMENT: Datum: 9 maart 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (30) Tegen: VVD (5) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023, […]

Amendement: Sociale huurders verdienen ook een parkeerplaats

AMENDEMENT: Datum: 7 juli 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Bestemmingsplan Turkoois Status: TBD Voor: TBD Tegen: TBD Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 juli 2022, Constaterende dat De parkeeropgave van het woningbouwproject Turkoois 81,8 parkeerplaatsen is; Er 28,1 plaatsen van de parkeeropgave worden afgetrokken, […]

Amendement: Aantasting groenblauw raamwerk altijd langs Raad

AMENDEMENT: Datum: 10 maart 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Lijst van gevallen Adviesrecht onder de Omgevingswet Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (20) Tegen: D66, VVD, PvdA (19) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022, BESLUIT: […]

Amendement: Democratische controle waarborgen met adequate drempelwaardes

AMENDEMENT: Datum: 10 maart 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Lijst van gevallen adviesrecht onder de Omgevingswet Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (24) Tegen: D66, VVD (15) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022, BESLUIT: […]

Amendement: Geen “lage prioriteit” van uitvoering vastleggen in het UP (uitvoeringsprogramma VTH)

AMENDEMENT: Datum: 10 maart 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en Bedenkingen Jaarverslag 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, Joost Bleijie (2) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (37) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen […]