Amendement: Stadsbouwhuis als monument behouden en transformeren

AMENDEMENT: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Energiepark Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP,  LP (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, besluit: uit het voorstel Kaderbesluit Energiepark te schrappen de […]

Amendement: Inperking verkeersgevolgen LEAD

AMENDEMENT: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP (10) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (26) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, De voorwaardelijke verplichting 5.6.1b van het […]

Amendement: EPC LEAD torens minimaal 0,4

AMENDEMENT: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP (10) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (26) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, verzoekt het college: de omschrijving van […]

Amendement: Meer transparantie bij WOZ-taxaties

AMENDEMENT: Datum: 22 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: BSGR: zienswijze concept-begroting 2022-2025 en de jaarstukken 2020 ter informatie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement Besluit, Aan het raadsvoorstel de volgende zienswijze toe te voegen: De BSGR moet […]

Amendement: Bouwvolume aanpassen aan voorzieningen & draagvlak

AMENDEMENT: Datum: 13 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, SP, PvdD, CU, LP (12) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (27) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 13 april 2021, Besluit: Aan besluitpunt 1 dat […]

Amendement: Betere aansluiting oud en nieuw

AMENDEMENT: Datum: 13 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, PvdD, LP (26) Tegen: VVD, CDA, SP, CU (13) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 13 april 2021, BESLUIT: Aan besluitpunt 1 dat […]

Amendement: Instandhoudingstermijn niet beperken

AMENDEMENT: Datum: 13 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening doelgroepen woningbouw Leiden 2021 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD, LP (8) Tegen: D66, GL, VVd, PvdA, CDA, CU (31) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 13 april 2021, Besluit: Artikel 4: […]

Motie: Lage drempels voor middenhuur

MOTIE: Datum: 13 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening doelgroepen woningbouw Leiden 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 13 april 2021, Constaterende dat: […]

Amendement: Eerlijke toewijzing sociale huur

AMENDEMENT: Datum: 18 februari 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 18 februari 2021 Besluit aan besluitpunt 1 […]

Amendement: 30% van de woningen sociaal

AMENDEMENT: Datum: 18 februari 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad,  PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (16) Tegen: D66, GL, VVD (23) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 18 februari 2021 Besluit besluitpunt 1d. minimaal 40% […]