Motie VOD: Spontane vegetatie weer verwijderen

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Motie VOD Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA  (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, SP, CU (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 april 2024, Constaterende dat  De Raad in november 2022 aan […]

Motie: Opknapbeurt voor Transvaal

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De leefbaarheid in Transvaal onder druk staat De leefbaarheid iets zegt over hoe aantrekkelijk een […]

Motie: Biodiverse en inclusieve speelplekken

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33) Tegen: VVD (5) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Er een kansenongelijkheid zichtbaar is in […]

Motie: Hoe waait de wind nu werkelijk

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SvL, Van der Veer, SP, CU (24) Tegen: D66, VVD, SvL, Sandoval Garcia (14) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat: Windhinder […]

Motie VOD: Herziening bestemmingsplan Vlietland

MOTIE VOD: Datum: 9 maart 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: n.v.t. Status: N.T.B. Voor: N.T.B. Tegen: N.T.B. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van 9 maart 2023 Constaterende dat: Het college van B&W van de gemeente Leidschendam-Voorburg in de raadsbrief van 6 december en 31 januari […]

Motie: Waterkracht; een visie op toekomstig gebruik van het Leidse water

MOTIE: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, LP, Marcel Terlouw (31) Tegen: VVD, CU (7) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari […]

Motie: Beroepsmatig vangen van Amerikaanse rivierkreeften en Chinese wolhandkrabben toestaan

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, CDA, SP, CU (27) Tegen: GL, PvdD, LP (12) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, Constaterende dat: De eerder verleende vergunning […]

Motie: Groene gevels

MOTIE: Datum: 9 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Nota van uitgangspunten woningbouwontwikkeling Corantijnstraat Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (27) Tegen: VVD (6) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2021, Verzoekt het college: Uit te […]

Motie: Vleugelnoot

MOTIE: Datum: 20 september 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit herinrichting Jan van Houtkade (Singelpark fase 2) Status: Aangenomen Voor: PS, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 september 2021, Constaterende Kaukasische […]

Motie: Sterker inzetten inkoopbeleid om circulaire economie en SRI te bevorderen

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP (11) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13, 15 juli 2021; Overwegende: dat het college in […]