Motie VOD: Herziening bestemmingsplan Vlietland

MOTIE VOD: Datum: 9 maart 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: n.v.t. Status: N.T.B. Voor: N.T.B. Tegen: N.T.B. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van 9 maart 2023 Constaterende dat: Het college van B&W van de gemeente Leidschendam-Voorburg in de raadsbrief van 6 december en 31 januari […]

Motie: Waterkracht; een visie op toekomstig gebruik van het Leidse water

MOTIE: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, LP, Marcel Terlouw (31) Tegen: VVD, CU (7) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari […]

Motie: Beroepsmatig vangen van Amerikaanse rivierkreeften en Chinese wolhandkrabben toestaan

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, CDA, SP, CU (27) Tegen: GL, PvdD, LP (12) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, Constaterende dat: De eerder verleende vergunning […]

Motie: Groene gevels

MOTIE: Datum: 9 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Nota van uitgangspunten woningbouwontwikkeling Corantijnstraat Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (27) Tegen: VVD (6) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2021, Verzoekt het college: Uit te […]

Motie: Vleugelnoot

MOTIE: Datum: 20 september 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit herinrichting Jan van Houtkade (Singelpark fase 2) Status: Aangenomen Voor: PS, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 september 2021, Constaterende Kaukasische […]

Motie: Sterker inzetten inkoopbeleid om circulaire economie en SRI te bevorderen

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP (11) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13, 15 juli 2021; Overwegende: dat het college in […]

Motie: Aanpakken overlastgevend motor(voertuig)lawaai is nú vereist

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad,  D66, PvdD, SP, CU, LP (18) Tegen: GL, VVD, PvdA, CDA (20) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat Veel Leidenaren […]

Motie: Hoger subsidiebudget groene daken

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad,  PvdD, SP, LP (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat Het subsidiebudget […]

Motie: Monumentale status voor Leidse parken

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU, LP (9) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA (29) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat We in […]

Motie: In gesprek over toegankelijkheid Singelpark voor mindervaliden

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (29) Tegen: GL (8) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat Onze Leidse […]