Motie: Inzicht in sociale effecten duurzaamheidsbeleid

MOTIE: Datum: 8 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Aanbevelingen Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp onderzoeksrapport ‘Evaluatie duurzaamheidsbeleid gemeente Leiden’ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2020, Constaterende dat […]

Motie: Auto eruit, groen erin

MOTIE: Datum: 18 februari 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Agenda Autoluwe Binnenstad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP (10) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CU, LP (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2021, Constaterende dat: De Agenda Autoluwe Binnenstad een […]

Motie: Groenverbindingen Vondelkwartier

MOTIE: Datum: 15 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Gebiedsvisie Vondelkwartier Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Constaterende dat: Klimaatadaptieve vergroening een belangrijk streven […]

Motie: Maak ook plannen voor bestaande bouw

MOTIE: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: verordening hemelwater en grondwater gemeente Leiden 2020 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU, LP (32) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, Constaterende dat Het […]

Motie: Laat de bomen in de Vlietzone staan

MOTIE: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling Ruimtelijke strategie bedrijventerreinen 2020-2030 Status: Aangenomen (na herstemming) Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SP, CU (20) Tegen: D66, VVD, CDA,  LP (19) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, Constaterende dat Onderzocht […]

Motie: Het beheer van de toekomst

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (32) Tegen: VVD (6) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat: De raad momenteel onvoldoende zicht heeft […]

Motie: Netjes opruimen

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, LP (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat De kunststof Netlon-matjes uit het evenementengras […]

Motie: Burgerinitiatief onmisbaar bij beheer en onderhoud

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, ChristenUnie (5) Tegen: D6, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, LP (33) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat Beheer- en onderhoudskosten momenteel explosief stijgen […]

Motie: Naar een groene Kaasmarkt

MOTIE: Datum: 18 juni 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: PvdD Onderwerp: Stedebouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, CDA, PvdD, ChristenUnie (30) Tegen: VVD, SP (9)   Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020, Constaterende dat: De […]

Motie: Plantaardig aanbod stimuleren

MOTIE: Datum: 23 april 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: PvdD Onderwerp: Evenementenbeleid Leiden 2020 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SP (19) Tegen: D66, VVD, PvdA, PvdD, CDA, ChristenUnie, Jitan (20) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020, Constaterende dat […]