Motie: Meer verenigingen op locatie Blauwkras

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden Status: Aangenomen Voor:  Tegen:  Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat In het Kaderbesluit Vlietzone-Midden wordt voorgesteld op de locatie Blauwkras onderkomen te realiseren voor de Leiden RoadRunners; Er […]

Motie: Ondersteun verenigingen die niet op de locatie Blauwkras kunnen blijven

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden Status: Aangenomen Voor:  Tegen:  Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat  Verschillende verenigingen met huisvesting op de Vlietzone en de locatie Blauwkras moeten wijken voor het realiseren van het […]

Motie: Lager OZB-tarief voor buurthuizen en sportclubs

MOTIE: Datum: 9 november 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (2) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (37) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023, Constaterende dat: Leiden het één na […]

Motie: Biodiverse en inclusieve speelplekken

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33) Tegen: VVD (5) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Er een kansenongelijkheid zichtbaar is in […]

Motie: Tijdelijke oplossing ruimtegebrek zaalsport

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU (20) Tegen: GL, D66, SvL (18) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat: Al sinds het slopen van de […]

Motie: Veilige sportomgeving

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SvL, SP (24) Tegen: D66, VVD, CDA, CU (14) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De aandacht voor een veilige sportomgeving […]

Motie: Streef naar voldoende sport, spel en groen in de buurt

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: Leiden per woning nu ca. 27m2 aan maatschappelijke voorzieningen, 23m2 parken en plantsoenen […]

Motie: Leidse kinderen weer mee laten doen met sport en cultuur

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34) Tegen: VVD (5) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat:  tijdens de begrotingsbehandeling in […]

Motie: De 3 Octoberhal is ontzettend nodig

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Aangenomen Voor: ??? (24) Tegen: n.v.t.  (15) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: De gemeente van plan is om de 3 Octoberhal te sluiten nadat het […]

Motie VOD: Gedupeerde obligatiehouders voormalige voetbalvereniging GHC

MOTIE: Datum: 21 december 2021 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: MOTIE VOD Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, LP (2) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU (37) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2021, Constaterende dat: door het niet nakomen van beloftes […]