Natuur en Milieu

Leiden is de op één na dichtstbevolkte stad van Nederland. Desondanks heeft de gemeente zichzelf een bouwopgave van 12.000, in de huidige collegeperiode te realiseren, nieuwe woningen opgelegd. Tegelijkertijd wil Leiden parken en pleinen vergroenen. Dat lijkt een op het oog onmogelijke opgave. Partij Sleutelstad is voorstander van slimme oplossingen waarbij nieuwbouw en groen worden gecombineerd maar in die gevallen waarbij dat niet mogelijks is, geven wij voorrang aan vergroening.  

Zie ook: Energietransitie

Erelid / Adviseur 

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën

Onze standpunten

Vergroening

Partij Sleutelstad is voorstander van vergroening van parken, pleinen en plekken die nu nog zijn bestraat of geasfalteerd maar die niet of nauwelijks worden gebruikt. Vergroening is van groot belang voor de biodiversiteit, voor het tegengaan van hittestress en voor het opvangen van overtollig regenwater. Bovendien draagt een groene leefomgeving bij aan het levensgeluk van de Leidenaren.

Bouwen en vergroenen

Klimaatneutraal bouwen, groene daken, hangende tuinen, ondergronds parkeren; het is een greep uit tal van slimme oplossingen waarbij nieuwbouw wordt gecombineerd met vergroening. Partij Sleutelstad vindt dat deze benadering in ieder bouwproject in de stad moet worden toegepast. Wanneer dat in specifieke gevallen niet mogelijk blijkt dan kiezen wij voor vergroenen boven bouwen.

Burgerparticipatie

Wij willen dat de gemeente, meer dan nu het geval is, initiatieven van burgers op het gebied van vergroening stimuleert en omarmt. Partij Sleutelstad is van mening dat de gemeente ruimhartig moet experimenteren met vormen van zelfbeheer door burgers van vergroende locaties.

Circulaire economie

Partij Sleutelstad steunt het gemeentelijke beleid om de Leidse economie in 2050 volledig circulair te laten zijn. Dat betekent dat gemeente, burgers en bedrijven bij het consumeren en produceren geen eindige grondstofvoorraden uitputten en dat reststoffen volledig worden ingezet in het economische systeem.

Stad en landschap

Partij Sleutelstad wil dat de gemeente Leiden zich uitdrukkelijk inzet voor de versterking van de band tussen de stad en het agrarische landschap. Dit betekent dat Leiden zich meer dan nu het geval is, zal profileren als afzetmarkt voor diervriendelijke en natuurvriendelijke agrarische producten uit de omgeving van de stad.

Ons Werk: