Amendement: Integrale behandeling aanbevelingen burgerberaad

AMENDEMENT: Datum: 8 juni 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Burgerberaad versnellen energietransitie Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 8 juni 2023, BESLUIT: Beslispunt 2 uit het raadsbesluit: Het college de opdracht te geven om de uitkomsten van het […]

Amendement: Aantal op te vangen asielzoekers

AMENDEMENT: Datum: 11 mei 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Duurzame opvang vluchtelingen in Hollands Midden Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023, Constaterende dat Er vorig […]

Amendement: Geef (toekomstige) gebruikers een stem

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Wensen en bedenkingen huisvesting moderne bibliotheek Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023 Besluit bij besluitpunt 1. de volgende wens en/of bedenking toe te voegen: […]

Amendement: Samen de schouders onder het elektriciteitsnet

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen ‘afsprakenkader financiering Regionale Netwerkbedrijven’ tussen de Netwerkbedrijven en de Staat Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34) Tegen: VVD (5) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van […]

Amendement: Geef het Burgerinitiatief een kans

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SP, CU, Van Peijpe (16) Tegen: GL (excl. Van Peijpe), D66, PvdA, SvL, CDA (19) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente […]

Amendement: Onafhankelijk onderzoek Kooilaan

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (17) Tegen: GL, D66, PvdA, CDA (22) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Amendement: Kijk naar alternatieve scenario’s voor de Verlengde Kooilaan

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL, SP, CU (12) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, CDA (37) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Amendement: Betaalbare koop expliciet maken

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023, BESLUIT In de besluittekst op […]

Amendement: Kaders voor parkeren 1: Minimum aantal parkeerplaatsen

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (31) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Amendement: Vindbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de tijdelijke bibliotheek

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Wensen en bedenkingen huisvesting moderne bibliotheek Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023, Besluit bij besluitpunt 1. de volgende wens toe te voegen: Om tijdens […]