Amendement: Compensatiedossier volkstuinen in samenspraak afronden

AMENDEMENT: Datum: 8 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Visie Stadstuinieren Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, CU, LP (15) Tegen: D66, GL, PvdA, SP (22) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2021, Besluit: In besluitpunt 1: Opstarten voorbereiding uitvoering compensatie […]

Amendement: Zet de fiets op 1 in de Merenwijk

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 Leiden Fietsstad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA (10) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU, LP (29) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Toe te voegen als […]

Amendement: Kleiner dak, hogere subsidie

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening tot wijziging van de subsidieregeling Groene Daken Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, CDA, SP, PvdD, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Artikel […]

Amendement: Groen verbinden aan 2e groene ring

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Ontwikkelperspectief De Mors Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (33) Tegen: VVD (6) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Toe te voegen bij besluitpunt 1: XVIII. […]

Amendement: Hoogteaccenten

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Gebiedsvisie Vondelkwartier Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (11) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, LP (28) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Besluitpunt 1c ii te vervangen door: […]

Amendement: Geen onredelijke verhoging parkeertarieven

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Parkeerbelastingverordening Status:  Voor:  Tegen:  Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Bij besluitpunt 2, de “tarieven- en kostentabel, behorende bij de verordening parkeerbelasting 2021” in de Verordening op de heffing en invordering van […]

Amendement: Gefaseerde verhoging parkeertarieven

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Parkeerbelastingverordening Status:  Voor:  Tegen:  Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Na besluitpunt 2, een nieuw besluitpunt toe te voegen: De voorgenomen tariefsverhoging van de tweede en derde bewonersparkeervergunning zal gespreid over drie […]

Amendement: Gemeenschappelijke adviescommissie

AMENDEMENT: Datum: 3 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wijziging GR RDOG HM Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (-) Tegen: n.v.t. (-) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 december 2020, Als BESLUIT toe te voegen: 3. verzoekt het college om in gemeenschappelijkheid met de overige […]

Amendement: Financiering voor het huurteam

AMENDEMENT: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Bezuinigingsvoorstel 2023-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, CDA, SP, PvdD, CU, LP (33) Tegen: VVD (6) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden in vergadering bijeen op 12 november 2020, BESLUIT: Voor de jaren 2021 en 2022 een bedrag […]

Amendement: Geen extra plastic veld in Roomburgerpark

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, LP (31) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2020, BESLUIT: Besluitpunt 1: het inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark […]