Amendement: Oormerken reservering energietoeslag

AMENDEMENT: Datum: 22 december 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vierde technische wijziging Programmabegroting 2022 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022, BESLUIT De voorgestelde toelichting begrotingswijzigingen als volgt te wijzigen: Onder programma 10 Werk en inkomen, […]

Amendement: De raad in controle

AMENDEMENT: Datum: 1 december 2022 Indiener: Famke Güler Onderwerp: Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (GR SO Zorg) 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (17) Tegen: GL, D66, PvdA, CDA (22) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 […]

Amendement: Geen verhoging van de lokale lasten in tijden van koopkrachtcrisis

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos, Eli de Graaf Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (31) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, BESLUIT In 2023 éénmalig […]

Amendement: Meer geld naar de strijd tegen ondermijning (II)

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 – Verzamelamendement Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39)  Tegen: n.v.t. (-) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, BESLUIT Incidenteel in zowel 2024 en 2025 79.000 euro (in totaal 158.000) toe te […]

Amendement: Herstel de collectieve zorgverzekering in ere

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (9) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (30) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, BESLUIT Structureel met ingang van 2023 945.000 […]

Amendement: Verzamelamendement (2022)

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, BESLUIT De ontstane incidentele vrije ruimte in de concernreserve van 3 miljoen euro voor 2,4 miljoen […]

Amendement: Continuering aanpak jeugdoverlast Stevenshof

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 – Verzamelamendement Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, BESLUIT Incidenteel in 2024 80.000 euro toe te voegen aan programma 2 Veiligheid, beleidsterrein […]

Amendement: Mandateren benoeming WML

AMENDEMENT: Datum: 13 oktober 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Leiden 2023 (WML) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA,  PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober […]

Amendement: Moedwillige verstoring ICT en telecommunicatie

AMENDEMENT: Datum: 13 oktober 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdD, SvL, CDA, SP (23) Tegen: GL, PvdA, CU (12) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober 2022, Besluit: […]

Amendement: Sociale huurders verdienen ook een parkeerplaats

AMENDEMENT: Datum: 7 juli 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Bestemmingsplan Turkoois Status: TBD Voor: TBD Tegen: TBD Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 juli 2022, Constaterende dat De parkeeropgave van het woningbouwproject Turkoois 81,8 parkeerplaatsen is; Er 28,1 plaatsen van de parkeeropgave worden afgetrokken, […]