Amendement: Wacht met besluitvorming over het IHP

AMENDEMENT: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (18) Tegen: D66, GL, PvdA (20) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020 Besluit Op pagina 60 van de Kaderbrief 2020-2024 […]

Amendement: Energietransitie haalbaar en betaalbaar

AMENDEMENT: Datum: 9 juli 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, VVD Onderwerp: Handelingsperspectief gemeente Leiden in de energietransitie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, CDA, SP en ChristenUnie (26) Tegen: GroenLinks en PvdD (11) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 juli […]

Amendement: Historische Middelweg

AMENDEMENT: Datum: 18 juni 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, GroenLinks, D66 Onderwerp: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt na inspraak Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, ChristenUnie (27) Tegen: VVD, PvdD, SP (12) Klik hier voor het amendement BESLUIT: Besluitpunt c. ontwikkelcluster III, grachtenpanden, hoek Hooigracht c.q. nieuwbouw aan de Oude […]

Amendement: Betaalbaar wonen aan de Kaasmarkt

AMENDEMENT: Datum: 18 juni 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: PvdA, GroenLinks, PvdD, SP Onderwerp: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt na inspraak Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdD, SP (20) Tegen: D66, VVD, CDA, ChristenUnie (19) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 […]

Amendement: Kopbebouwing Koppenhinksteeg

AMENDEMENT: Datum: 18 juni 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: GroenLinks Onderwerp: Stedenbouwkundige Programma van Eisen Kaasmark Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GroenLinks, CDA en PvdD (25) Tegen: VVD. PvdA, SP en ChristenUnie (14) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020, BESLUIT: […]

Amendement: : Culturele functie Kaasmarktschool (bg)

AMENDEMENT: Datum: 20 juni 2019 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: GroenLinks Onderwerp: Stedenbouwkundige Programma van Eisen Kaasmarkt Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA en PvdD (26) Tegen: VVD, CDA, SP, ChristenUnie (13) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020, BESLUIT:Onder punt […]

Amendement: Scenario’s voor de grachtenpanden

AMENDEMENT: Datum: 18 juni 2020 Indiener: Maarten Kersten Samen met: D66, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt na inspraak Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD en ChristenUnie (36) Tegen: SP (3) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 […]

Amendemnt: 1,5 ophoging Haarlemmerstraatgarage

AMENDEMENT: Datum: 18 juni 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Renovatie en ophoging Haarlemmerstraat parkeergarage Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie en Jitan (38) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020, Besluit Beslispunt 2.i te […]

Amendement: Aandacht voor het landschap

AMENDEMENT: Datum: 28 mei 2020 Indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (33) Tegen: VVD (6) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020, […]

Amendement: Actieve participatie

AMENDEMENT: Datum: 28 mei 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020, BESLUIT: Na punt […]