Amendement: Sociale huurders verdienen ook een parkeerplaats

AMENDEMENT: Datum: 7 juli 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Bestemmingsplan Turkoois Status: TBD Voor: TBD Tegen: TBD Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 juli 2022, Constaterende dat De parkeeropgave van het woningbouwproject Turkoois 81,8 parkeerplaatsen is; Er 28,1 plaatsen van de parkeeropgave worden afgetrokken, […]

Amendement: Aantasting groenblauw raamwerk altijd langs Raad

AMENDEMENT: Datum: 10 maart 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Lijst van gevallen Adviesrecht onder de Omgevingswet Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (20) Tegen: D66, VVD, PvdA (19) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022, BESLUIT: […]

Amendement: Democratische controle waarborgen met adequate drempelwaardes

AMENDEMENT: Datum: 10 maart 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Lijst van gevallen adviesrecht onder de Omgevingswet Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (24) Tegen: D66, VVD (15) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022, BESLUIT: […]

Amendement: Geen “lage prioriteit” van uitvoering vastleggen in het UP (uitvoeringsprogramma VTH)

AMENDEMENT: Datum: 10 maart 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en Bedenkingen Jaarverslag 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, Joost Bleijie (2) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (37) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen […]

Amendement: Niet te lange wachttijden voor leerlingen in het leerlingenvervoer

AMENDEMENT: Datum: 10 maart 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening leerlingenvervoer Leiden 2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw, Antje Jordan (14) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (25) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen op 10 maart 2022, Besluit: Onder vernummering van het […]

Motie: Innovatief warenmarkt en retailbeleid

MOTIE: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU, LP, Marcel Terlouw (33) Tegen: SP, Tom Leest (4) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022, Constaterende […]

Amendement: Twee markt- en retailregisseurs voor de beste markt én binnenstad van Nederland

AMENDEMENT: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021  Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (37) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022, BESLUIT: Beleidsuitgangspunt i […]

Amendement: Marktmeester voor beste markt van Nederland

AMENDEMENT: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, Fractie Marcel Terlouw (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (31) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022, BESLUIT: […]

Amendement: Vereveningsfonds nu zo snel mogelijk instellen

AMENDEMENT: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en bedenkingen bij Prestatie Afspraken jaarschijf 2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, LP, Fractie Marcel Terlouw (6) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA,  SP, CU (32) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari […]

Amendement: Houd de vier florerende podia van het Muziekhuis op de duur verbouwde huidige locatie

AMENDEMENT: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wijziging Referendumverordening 2008 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, LP (2) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, Marcel Terlouw (36) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022, BESLUIT: Na besluitpunt 1 de […]