Amendement: Leg de regie weer bij de gemeente (ingetrokken)

AMENDEMENT: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, BESLUIT: Aan beslispunt 1 een nieuw lid toe te voegen: Bij bouwplannen is de […]

Amendement: Hoogste niveau van participatie bij complexe projecten

AMENDEMENT: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP (3) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (32) Klik hier voor het Amendement Besluit: De huidige tekst bij besluitpunt 1b Het beoordelen van participatieprocessen op zorgvuldigheid en niet op de hoeveelheid weerstand […]

Amendement: Meer keuze, meer participatie niet afgedaan

AMENDEMENT: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Aangenomen Voor: Unaniem (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Besluit:In het Raadsvoorstel RV 24.0014 beslispunt 3, 3. De volgende moties als afgedaan te […]

Amendement: Geen sloop zonder draagvlak

AMENDEMENT: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (9) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA,SvL, CDA (26) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2023, Besluit: Een nieuw […]

Amendement: Sociale huurwoningen voor gezinnen

AMENDEMENT: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU (10) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL (25) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2023, Bij BESLUITPUNT […]

Amendement: Betaalbare warmte

AMENDEMENT: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Aangenomen Voor: Unaniem (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, BESLUIT Onder artikel 1 van het raadsbesluit de laatste bullit: het […]

Amendement: Tarieven rioolheffing betaalbaar houden voor de ‘gewone Leidenaar’

AMENDEMENT: Datum: 1 februari 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen discussienota ‘invoering Riool- en Waterzorgheffing’ Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (2) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, BESLUIT: Bij […]

Amendement: Huurders/gebruikers beschermen tegen doorberekening belasting door eigenaren

AMENDEMENT: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen discussienota ‘invoering Riool- en Waterzorgheffing’ Status: Aangenomen Voor: Unaniem (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, BESLUIT: Bij aanbeveling punt 4 (Scenario 2a) de volgende wens toe […]

Amendement: Bouwen passend bij de wijk

AMENDEMENT: Datum: 1 februari 2024 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Plesmanlaan 100 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (3) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 1 februari 2024, BESLUIT: In artikel 5.3.1, onder a: het […]

Amendement: Stadsbreed quotum

AMENDEMENT: Datum: 21 december 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Pakket woningmarktregulerende maatregelen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad (3) Tegen: , GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 21 december 2023, BESLUIT: Het eerste beslispunt als volgt te […]