Amendement: Compensatiedossier volkstuinen in samenspraak afronden

AMENDEMENT: Datum: 8 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Visie Stadstuinieren Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, CU, LP (15) Tegen: D66, GL, PvdA, SP (22) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2021, Besluit: In besluitpunt 1: Opstarten voorbereiding uitvoering compensatie […]

Amendement: Zet de fiets op 1 in de Merenwijk

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 Leiden Fietsstad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA (10) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU, LP (29) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Toe te voegen als […]

Amendement: Kleiner dak, hogere subsidie

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening tot wijziging van de subsidieregeling Groene Daken Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, CDA, SP, PvdD, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Artikel […]

Amendement: Geen onredelijke verhoging parkeertarieven

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Parkeerbelastingverordening Status:  Voor:  Tegen:  Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Bij besluitpunt 2, de “tarieven- en kostentabel, behorende bij de verordening parkeerbelasting 2021” in de Verordening op de heffing en invordering van […]

Amendement: Gefaseerde verhoging parkeertarieven

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Parkeerbelastingverordening Status:  Voor:  Tegen:  Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Na besluitpunt 2, een nieuw besluitpunt toe te voegen: De voorgenomen tariefsverhoging van de tweede en derde bewonersparkeervergunning zal gespreid over drie […]

Amendement: Gemeenschappelijke adviescommissie

AMENDEMENT: Datum: 3 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wijziging GR RDOG HM Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (-) Tegen: n.v.t. (-) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 december 2020, Als BESLUIT toe te voegen: 3. verzoekt het college om in gemeenschappelijkheid met de overige […]

Amendement: Geen weigering publieksinitiatieven o.b.v. subjectieve gronden

AMENDEMENT: Datum: 20 juni 2019 Indiener: Maarten Kersten Samen met: D66 Onderwerp: Participatie- en Inspraakverordening 2019 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD (38) Tegen: ChristenUnie (1) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 juni 2019, BESLUIT: Besluitpunt RV 19.0037 […]

Amendement: Register Publieksinitiatieven

AMENDEMENT: Datum: 20 juni 2019 Indiener: Maarten Kersten Samen met: D66 Onderwerp: Participatie- en Inspraakverordening 2019 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, CDA, PvdD (23) Tegen: GL, PvdA, SP,ChristenUnie (16) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 juni 2019, BESLUIT:Besluitpunt RV 19.0037 te wijzigen: […]

Amendement: Term Burgerinitiatief blijven hanteren

AMENDEMENT: Datum: 20 juni 2019 Indiener: Maarten Kersten Samen met: D66 Onderwerp: Participatie- en Inspraakverordening 2019 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD (38) Tegen: ChristenUnie (1) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 juni 2019. BESLUIT: Besluitpunt RV 19.0037 […]