Amendement: Passende bouw aan de Reineveststeeg

AMENDEMENT: Datum: 30 november 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en beleidsregel Energiepark e.o. Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 30 november 2023, BESLUIT: De verbeelding bij het bestemmingsplan aan te passen door de aanduiding ‘gevellijn’ […]

Amendement: Parkeerplaatsen aanleggen voor sociale huurders

AMENDEMENT: Datum: 9 november 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Corantijnstraat Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (31) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 30 november 2023, BESLUIT: In de bijlage ‘Bestemmingsplan Corantijnstraat Regels’ de […]

Amendement: Integrale behandeling aanbevelingen burgerberaad

AMENDEMENT: Datum: 8 juni 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Burgerberaad versnellen energietransitie Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 8 juni 2023, BESLUIT: Beslispunt 2 uit het raadsbesluit: Het college de opdracht te geven om de uitkomsten van het […]

Amendement: Samen de schouders onder het elektriciteitsnet

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen ‘afsprakenkader financiering Regionale Netwerkbedrijven’ tussen de Netwerkbedrijven en de Staat Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34) Tegen: VVD (5) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van […]

Amendement: Geef het Burgerinitiatief een kans

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SP, CU, Van Peijpe (16) Tegen: GL (excl. Van Peijpe), D66, PvdA, SvL, CDA (19) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente […]

Amendement: Onafhankelijk onderzoek Kooilaan

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (17) Tegen: GL, D66, PvdA, CDA (22) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Amendement: Kijk naar alternatieve scenario’s voor de Verlengde Kooilaan

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL, SP, CU (12) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, CDA (37) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Amendement: Betaalbare koop expliciet maken

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023, BESLUIT In de besluittekst op […]

Amendement: Kaders voor parkeren 1: Minimum aantal parkeerplaatsen

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (31) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Amendement: Positie Huurders

AMENDEMENT: Datum: 9 maart 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening Status: Aangenomen Voor: Unaniem (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023, Besluit: Op pagina 6 van het raadsvoorstel de volgende […]