Amendement: Passende bouw aan de Reineveststeeg

AMENDEMENT: Datum: 30 november 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en beleidsregel Energiepark e.o. Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 30 november 2023, BESLUIT: De verbeelding bij het bestemmingsplan aan te passen door de aanduiding ‘gevellijn’ […]

Amendement: Twee markt- en retailregisseurs voor de beste markt én binnenstad van Nederland

AMENDEMENT: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021  Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (37) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022, BESLUIT: Beleidsuitgangspunt i […]

Amendement: Marktmeester voor beste markt van Nederland

AMENDEMENT: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, Fractie Marcel Terlouw (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (31) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022, BESLUIT: […]

Amendement: Geen oneindige groei bezoekerseconomie

AMENDEMENT: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’ Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (28) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA (10) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari […]

Amendement: Historische Middelweg

AMENDEMENT: Datum: 18 juni 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, GroenLinks, D66 Onderwerp: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt na inspraak Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, ChristenUnie (27) Tegen: VVD, PvdD, SP (12) Klik hier voor het amendement BESLUIT: Besluitpunt c. ontwikkelcluster III, grachtenpanden, hoek Hooigracht c.q. nieuwbouw aan de Oude […]

Amendement: Betaalbaar wonen aan de Kaasmarkt

AMENDEMENT: Datum: 18 juni 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: PvdA, GroenLinks, PvdD, SP Onderwerp: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt na inspraak Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdD, SP (20) Tegen: D66, VVD, CDA, ChristenUnie (19) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 […]

Amendement: Kopbebouwing Koppenhinksteeg

AMENDEMENT: Datum: 18 juni 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: GroenLinks Onderwerp: Stedenbouwkundige Programma van Eisen Kaasmark Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GroenLinks, CDA en PvdD (25) Tegen: VVD. PvdA, SP en ChristenUnie (14) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020, BESLUIT: […]

Amendement: : Culturele functie Kaasmarktschool (bg)

AMENDEMENT: Datum: 20 juni 2019 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: GroenLinks Onderwerp: Stedenbouwkundige Programma van Eisen Kaasmarkt Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA en PvdD (26) Tegen: VVD, CDA, SP, ChristenUnie (13) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020, BESLUIT:Onder punt […]

Amendement: Scenario’s voor de grachtenpanden

AMENDEMENT: Datum: 18 juni 2020 Indiener: Maarten Kersten Samen met: D66, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt na inspraak Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD en ChristenUnie (36) Tegen: SP (3) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 […]

Amendement: Een toegankelijke binnenstad voor mindervaliden

AMENDEMENT: Datum: 23 januari 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, PvdA Onderwerp: Programmaplan Binnenstad 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 23 janua ri 2O2O, BESLUIT: Aan Besluitpunt 1.d […]