Amendement: Meer ruimte voor zonnepanelen in de Zuidelijke schil

AMENDEMENT: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Aanpassing Welstandsnota 2014 inzake regels voor toepassing zonnepanelen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (34) Tegen: PvdA (4) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, BESLUIT: Besluitpunt […]

Amendement: Meer ruimte voor zonnepanelen in de monumentale stad

AMENDEMENT: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Aanpassing Welstandsnota 2014 inzake regels voor toepassing zonnepanelen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (29) Tegen: VVD, CDA (9) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, BESLUIT: Besluitpunt 2 […]

Amendement: Energietransitie haalbaar en betaalbaar

AMENDEMENT: Datum: 9 juli 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, VVD Onderwerp: Handelingsperspectief gemeente Leiden in de energietransitie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, CDA, SP en ChristenUnie (26) Tegen: GroenLinks en PvdD (11) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 juli […]

Amendement: Aandacht voor het landschap

AMENDEMENT: Datum: 28 mei 2020 Indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (33) Tegen: VVD (6) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020, […]

Amendement: Actieve participatie

AMENDEMENT: Datum: 28 mei 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020, BESLUIT: Na punt […]

Amendement: Tijdpad verduurzaming warmtenet

AMENDEMENT: Datum: 28 mei 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: PvdD Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie: vaststelling wensen en bedenkingen Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP (11) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, ChristenUnie (28) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020, BESLUIT: […]

Amendement: Plan B voor de warmterotonde

AMENDEMENT: Datum: 28 mei 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: PvdD, VVD, CDA Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie: vaststelling wensen en bedenkingen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD,  CDA, PvdD, ChristenUnie (16) Tegen: D66, GL, PvdA, SP (22) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei […]

Amendement: Bio-massacentrales

AMENDEMENT: Datum: 28 mei 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: PvdD Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie: vaststelling wensen en bedenkingen Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie (31) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020, BESLUIT: […]

Amendement: Concrete kansen voor lokale initiatieven

AMENDEMENT: Datum: 28 mei 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: D66 Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, PvdA, PvdD, ChristenUnie (18) Tegen: GL, VVD, CDA, SP (19) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020, […]

Amendement: Energietransitie haalbaar en betaalbaar met woonlastenneutraliteit als uitgangspunt

AMENDEMENT: Datum: 28 mei 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie: vaststelling wensen en bedenkingen Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdA, CDA (15) Tegen: D66, GL, PvdD, SP, ChristenUnie (24) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020, BESLUIT: […]