Amendement: Samen de schouders onder het elektriciteitsnet

AMENDEMENT: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Wensen en bedenkingen ‘afsprakenkader financiering Regionale Netwerkbedrijven’ tussen de Netwerkbedrijven en de Staat Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34) Tegen: VVD (5) Klik hier voor het Amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van […]

Amendement: Oormerken reservering energietoeslag

AMENDEMENT: Datum: 22 december 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vierde technische wijziging Programmabegroting 2022 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022, BESLUIT De voorgestelde toelichting begrotingswijzigingen als volgt te wijzigen: Onder programma 10 Werk en inkomen, […]

Amendement: Leningvoorwaarden aanscherpen

AMENDEMENT: Datum: 9 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verzoek tot versterking kapitaalstructuur Alliander t.b.v. uitvoering energietransitie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, VVD, CDA, PvdD, SP, CU, LP (26) Tegen: D66, PvdA (13) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 9 november 2021, Besluit De volgende […]

Amendement: EPC LEAD torens minimaal 0,4

AMENDEMENT: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP (10) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (26) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, verzoekt het college: de omschrijving van […]

Amendement: Onderzoek naar warmtetransitie in eigen tempo

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, VVD, PvdD, CDA, SP, CU, LP (26) Tegen: D66, PvdA (12) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021, BESLUIT: Het […]

Amendement: Houd de betrokken gemeenteraden regelmatig op de hoogte

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021, BESLUIT: […]

Amendement: Samenwerking warmtetransitie Leidse regio

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP (35) Tegen: PvdD (3) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021, Besluit: De […]

Amendement: Paragraaf duurzaamheidseffecten

AMENDEMENT: Datum: 8 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Aanbevelingen Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp onderzoeksrapport ‘Evaluatieduurzaamheidsbeleid gemeente Leiden’ Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, CU, LP (15) Tegen: D66, GL, PvdA, SP (23) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2021 Besluit het volgende […]

Amendement: Meer ruimte voor zonnepanelen in de Zuidelijke schil

AMENDEMENT: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Aanpassing Welstandsnota 2014 inzake regels voor toepassing zonnepanelen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (34) Tegen: PvdA (4) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, BESLUIT: Besluitpunt […]

Amendement: Meer ruimte voor zonnepanelen in de monumentale stad

AMENDEMENT: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Aanpassing Welstandsnota 2014 inzake regels voor toepassing zonnepanelen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (29) Tegen: VVD, CDA (9) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, BESLUIT: Besluitpunt 2 […]