Amendement: Structuren meenemen van groene kaart naar groene norm

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Amendement: Dunnen moet kunnen

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (29) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Amendement: Bescherming voor compensatie

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (24) Tegen: D66, VVD (14) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van […]

Amendement: Behoud de focus van de reserve

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, SP, PvdD, CU, LP (12) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (26) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van […]

Amendement: Ecologische waarden op waarde

AMENDEMENT: Datum: 3 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, Jermoumi, CDA, SP, PvdD, CU, LP (29) Tegen: VVD, PvdA (9) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Amendement: Compensatiedossier volkstuinen in samenspraak afronden

AMENDEMENT: Datum: 8 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Visie Stadstuinieren Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, CU, LP (15) Tegen: D66, GL, PvdA, SP (22) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2021, Besluit: In besluitpunt 1: Opstarten voorbereiding uitvoering compensatie […]

Amendement: Stadstuinieren als kans voor betere sociale cohesie en meer diversiteit

AMENDEMENT: Datum: 8 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Visie Stadstuinieren Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2021, Constaterende dat: Er onder inwoners een grote […]

Amendement: Paragraaf duurzaamheidseffecten

AMENDEMENT: Datum: 8 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Aanbevelingen Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp onderzoeksrapport ‘Evaluatieduurzaamheidsbeleid gemeente Leiden’ Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, CU, LP (15) Tegen: D66, GL, PvdA, SP (23) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2021 Besluit het volgende […]

Amendement: Kleiner dak, hogere subsidie

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening tot wijziging van de subsidieregeling Groene Daken Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, CDA, SP, PvdD, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Artikel […]

Amendement: Groen verbinden aan 2e groene ring

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Ontwikkelperspectief De Mors Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (33) Tegen: VVD (6) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Toe te voegen bij besluitpunt 1: XVIII. […]