Amendement: Compensatiedossier volkstuinen in samenspraak afronden

AMENDEMENT: Datum: 8 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Visie Stadstuinieren Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, CU, LP (15) Tegen: D66, GL, PvdA, SP (22) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2021, Besluit: In besluitpunt 1: Opstarten voorbereiding uitvoering compensatie […]

Amendement: Kleiner dak, hogere subsidie

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verordening tot wijziging van de subsidieregeling Groene Daken Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, CDA, SP, PvdD, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Besluit Artikel […]

Amendement: Groen verbinden aan 2e groene ring

AMENDEMENT: Datum: 15 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Ontwikkelperspectief De Mors Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (33) Tegen: VVD (6) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Toe te voegen bij besluitpunt 1: XVIII. […]

Amendement: Geen extra plastic veld in Roomburgerpark

AMENDEMENT: Datum: 10 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, LP (31) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2020, BESLUIT: Besluitpunt 1: het inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark […]

Amendement: Een economie die mens en dier vooropstelt

AMENDEMENT: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Concept-Regionale Omgevingsagenda 2040, aan de slag met Hart van Holland: vaststelling wensen en bedenkingen, aanbieding aan de raad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdD, SP (15) Tegen: D66, VVD, PvdA, CDA, CU, LP (24) Klik hier voor het amendement De raad van de gemeente Leiden, […]

Amendement: Behoud plantsoen en keerlus

AMENDEMENT: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Gebiedsvisie Schipholweg Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, CDA, SP, CU (11) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, LP (28) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, BESLUIT: Onder besluitpunt ‘1.ii Openbare ruimte’ het volgende […]

Amendement: Aandacht voor het landschap

AMENDEMENT: Datum: 28 mei 2020 Indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (33) Tegen: VVD (6) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020, […]

Amendement: 30% groenvoorziening in plaats van onverhard binnen bestemming ‘verkeer (verblijfsgebied)’

AMENDEMENT: Datum: 21 juni 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, CDA, PvdD, SP Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Sumatrastraat 195 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (39) Tegen: N.v.t. Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 21 juni 2018, BESLUIT: Beslispunt […]