Motie: Behoud PS|Theater en Muziekhuis voor Leiden

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP (4) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU, LP (34) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat: Met het uitvoeren van de voorliggende […]

Behoud PS|Theater voor Leiden

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (32) Tegen: VVD, LP (8) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat Het wegvallen van de subsidie Fonds […]

Motie: Participatie onafhankelijk belicht

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (38) Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat: De gemeente meer beleidsinstrumenten en meer […]

Motie: Op Leiden kun je bouwen

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (35) Tegen: PvdD (3) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat: Volgens een provinciale behoefteraming uit […]

Motie: Winterjasterras

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVd, PvdA, CDA, LP (31) Tegen: PvdD, SP, ChristenUnie (7) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat Het coronavirus momenteel grote impact heeft […]

Motie: Lucas van Leyden-fonds

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, PvdD,  ChristenUnie, LP (26) Tegen: VVD, CDA, SP (12) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat Het Lucas van Leyden-fonds na een […]

Motie: Milieubewuster en rustiger rijden door een groene golf

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, ChristenUnie, LP (6) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, SP (32) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat, Bewoners langs de Churchilllaan specifiek, maar […]

Motie: Het beheer van de toekomst

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (32) Tegen: VVD (6) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat: De raad momenteel onvoldoende zicht heeft […]

Motie: Bestrijd wachtlijsten in de SGGZ

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad,  GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (30) Tegen: D66 (9) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat: er budgetplafonds gelden voor alle jeugddiensten […]

Motie: Housing First

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (38) Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2017, Constaterende dat, Housing First leidt tot een duurzaam […]