Motie: Verschillende type woningen bij het station

MOTIE: Datum: 12 oktober 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Bestemmingsplan Morspoortgebied Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 oktober 2023,  Constaterende dat: Leiden de aankomende jaren werkt aan een nieuw Stationsgebied waar wonen, werken, ontmoeten, reizen en […]

Motie: Groter draagvlak voor een groter sociaal pension

MOTIE: Datum: 12 oktober 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Bestemmingsplan Morspoortgebied Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, D66, PvdD (18) Tegen: GL, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (21) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 oktober 2023, Constaterende dat: er een maatschappelijke behoefte bestaat […]

Motie: Blaas bunker nieuw leven in

MOTIE: Datum: 12 oktober 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Bestemmingsplan Morspoortgebied Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober 2023, Constaterende dat: In de wijk Transvaal de bunker uit de Tweede Wereldoorlog nog steeds leeg staat en […]

Motie: Tijdige en transparante informatie over prijzen en tarieven

MOTIE: Datum: 14 september 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Voortzetting samenwerking warmte Leidse Regio Status: Aangenomen Voor: PS, D66, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (23) Tegen: GL, PvdA, CDA  (15) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 14 september 2023, Constaterende dat In Denemarken en Finland […]

Motie: SVL Indicator dakloze jongeren

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Dakloosheid onder jongeren stees meer toeneemt; Er een nieuwe opvanglocatie komt voor dakloze jongeren van […]

Motie: Terugdraaien lastenverhogingen

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (30) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat In de Kaderbrief 2023-2027 verdere verhogingen […]

Motie: Waardering voor onze toegang

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA (33) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Er overschotten zijn ontstaan in zijn […]

Motie: Bijsturingen buiten het sociaal domein

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD SvL, CDA (33) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Er in de kaderbrief een bezuinigingstaakstelling […]

Motie: Stekker uit de Leidse Ring Noord

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL, SP (10) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, CDA, CU (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat: De Leidse Ring Noord (LRN) verreweg […]

Motie: Stofkam door de investeringsagenda

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP, CU (10) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, (28) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Het college een investeringsagenda van circa […]