Amendement: Terughoudend met shared space

AMENDEMENT: Datum: 7 oktober 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Beleidsprogramma Voetganger 2020-2030 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (37) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 7 oktober 2021, Besluit: 1) Actiepunt 5 uit het raadsbesluit: […]

Motie: Niet onnodig versmallen straten

MOTIE: Datum: 7 oktober 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Hoge Mors Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, LP (5) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU (32) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021,   Constaterende dat In schetsen die in […]

Motie: Zet een punt achter de onveilige situatie bij de Komma

MOTIE: Datum: 7 oktober 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Beleidsprogramma Voetganger 2020-2030 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (36) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021, Constaterende dat Bij de Kommarotonde sprake is […]

Motie: Een veiligere Kommarotonde door het beter scheiden van voetgangers en fietsers

MOTIE: Datum: 7 oktober 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Beleidsprogramma Voetganger 2020-2030 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, CU (4) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, LP, Harbert van der Kaap (33) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021, Constaterende dat Bij […]

Motie: Evalueer eerst en ga dan verder

MOTIE: Datum: 7 oktober 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke OndersteuningLeidse regiogemeenten Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU, LP (31) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021, Constaterende […]

Motie: Laat het over aan de nieuwe Raad

MOTIE: Datum: 7 oktober 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke OndersteuningLeidse regiogemeenten Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU, LP (31) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021, Constaterende […]

Motie: Vleugelnoot

MOTIE: Datum: 20 september 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit herinrichting Jan van Houtkade (Singelpark fase 2) Status: Aangenomen Voor: PS, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 september 2021, Constaterende Kaukasische […]

Motie: Bewonersparkeren compenseren in Garenmarktgarage

MOTIE: Datum: 20 september 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Herinrichting Jan van Houtkade (Singelpark fase 2) Status: Verworpen Voor: PS, PvdD (4 zetels) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 september 2021, Constaterende dat Met […]

Motie: Meer geld naar veiligheid

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad,  VVD, CDA (9) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU, LP (29) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat Er in […]

Motie: Stoppen met bezuinigen in het sociaal domein

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU, LP (6) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD (32) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat Er in […]