Motie: Leg de regie weer bij de gemeente

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos  Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU, Jordan (26) Tegen: D66, VVD (9) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat Het college in […]

Motie: Ondersteuning voor bewonersinitiatieven

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos  Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (7) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat In de handreiking […]

Motie: Arbitrage bij participatiegeschillen

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos  Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL (8) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, CDA, SP, CU (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat In het participatieplan […]

Motie: Meer invloed voor de wijken

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos  Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (7) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat In de handreiking […]

Motie: Meer verenigingen op locatie Blauwkras

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden Status: Aangenomen Voor:  Tegen:  Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat In het Kaderbesluit Vlietzone-Midden wordt voorgesteld op de locatie Blauwkras onderkomen te realiseren voor de Leiden RoadRunners; Er […]

Motie: Ondersteun verenigingen die niet op de locatie Blauwkras kunnen blijven

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden Status: Aangenomen Voor:  Tegen:  Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat  Verschillende verenigingen met huisvesting op de Vlietzone en de locatie Blauwkras moeten wijken voor het realiseren van het […]

Motie: Parkeergarage van Morspoort naar Vlietzone-Midden

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024,  Constaterende dat: De geplande 170 openbare parkeerplaatsen veel van de schaarse ruimte op het nieuwe bedrijventerrein […]

Motie VOD: Spontane vegetatie weer verwijderen

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Motie VOD Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA  (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, SP, CU (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 april 2024, Constaterende dat  De Raad in november 2022 aan […]

Motie VOD: In een onderzoek kan je geen patiënten behandelen

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Motie VOD Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD  (6) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (29) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 april 2024, Constaterende dat Er een groot tekort is aan […]

Motie: Waarborgen positie bewonerscommissie

MOTIE: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, PvdD, SP, CU  (15) Tegen: GL, VVD, PvdA, SvL, CDA (20) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, Constaterende dat […]