Motie: Maak de Leidse Ring Noord niet onomkeerbaar totdat de kiezer zich heeft uitgesproken

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, LP (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA CDA, CU (31) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,  Constaterende dat Dat de schuldquote per […]

Motie: Investeringsplafond

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad,  CDA (3) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, SP, CU, LP (35) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat Onder het […]

Motie: Periodiek een investeringsplanning opstellen

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad,  D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13, 15 juli 2021; Constaterende: Dat in reguliere […]

Motie: Onderzoek verschil in uitgaven van Leiden met referentiegemeenten op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (sociaal domein), volksgezondheid en overhead

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad,  VVD,  SP, CU, LP (12) Tegen: D66, GL, PvdA, CDA, PvdD (26) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13, 15 juli 2021; Constaterende dat: De provincie Zuid-Holland […]

Motie: Leiden aan voortouw bij lobby gemeenten over wegvallende rijkscompensatie

MOTIE: Datum: 15 december 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Decemberwijziging 2020 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP (4) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU, LP (35) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Constaterende dat: Leiden na een initiatief van de […]

Motie: Burgerbegroting

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (-) Tegen: n.v.t. (-) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020, Constaterende dat Deliberatie in de huidige context van onze democratie in ontwikkeling is Dat we in Leiden […]

Motie: Een goede buffer voor onzekere tijden

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, SP, CU (17) Tegen: D66, GL, PvdA, LP (22) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 12 november 2020, Constaterende dat: De uitkomst van de risicosimulatie voor het […]

Motie: Kies voor het sociaal domein

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU (5) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU, LP (34) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020, Constaterende dat Er in de programmabegroting 2021-2024 een […]

Motie: Concernreserve

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Kaderbrief Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA en ChristenUnie (12) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP (37) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van 12 juli 2018 Constaterende dat: Er […]

Motie: Samen maken we langetermijn financiële keuzes

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Kaderbrief Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, ChristenUnie (15) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, en PvdD (24) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018, constaterende dat: het college […]