Motie: Concernreserve

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Kaderbrief Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA en ChristenUnie (12) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP (37) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van 12 juli 2018 Constaterende dat: Er […]

Motie: Samen maken we langetermijn financiële keuzes

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Kaderbrief Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, ChristenUnie (15) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, en PvdD (24) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018, constaterende dat: het college […]

Motie: Gelden terug naar de Stevenshof

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2019-2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (2) Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP en ChristenUnie (37) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 12 juli 2018, Constaterende dat: de bewoners van Stevenshof zich in de […]

Motie: (Be)Zuinig Aan!

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, VVD, CDA Onderwerp: Kaderbrief 2017 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, ChristenUnie (12) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD en SP (27) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden in vergadering bijeen op 12 juli 2018, Constaterende dat: Het College […]

Motie: Minder Schulden

MOTIE: Datum: 12 juni 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Aanbieding Kaderbrief 2019-2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, ChristenUnie (14) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA en SP (24) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018, constaterende dat: […]