Motie: Leiden aan voortouw bij lobby gemeenten over wegvallende rijkscompensatie

MOTIE: Datum: 15 december 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Decemberwijziging 2020 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, SP (4) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU, LP (35) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Constaterende dat: Leiden na een initiatief van de […]

Motie: Burgerbegroting

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (-) Tegen: n.v.t. (-) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020, Constaterende dat Deliberatie in de huidige context van onze democratie in ontwikkeling is Dat we in Leiden […]

Motie: Een goede buffer voor onzekere tijden

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, SP, CU (17) Tegen: D66, GL, PvdA, LP (22) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 12 november 2020, Constaterende dat: De uitkomst van de risicosimulatie voor het […]

Motie: Kies voor het sociaal domein

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU (5) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU, LP (34) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020, Constaterende dat Er in de programmabegroting 2021-2024 een […]

Motie: Concernreserve

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Kaderbrief Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA en ChristenUnie (12) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP (37) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van 12 juli 2018 Constaterende dat: Er […]

Motie: Samen maken we langetermijn financiële keuzes

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Kaderbrief Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, ChristenUnie (15) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, en PvdD (24) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018, constaterende dat: het college […]

Motie: Gelden terug naar de Stevenshof

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2019-2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (2) Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP en ChristenUnie (37) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 12 juli 2018, Constaterende dat: de bewoners van Stevenshof zich in de […]

Motie: (Be)Zuinig Aan!

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, VVD, CDA Onderwerp: Kaderbrief 2017 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, ChristenUnie (12) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD en SP (27) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden in vergadering bijeen op 12 juli 2018, Constaterende dat: Het College […]

Motie: Minder Schulden

MOTIE: Datum: 12 juni 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Aanbieding Kaderbrief 2019-2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, ChristenUnie (14) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA en SP (24) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018, constaterende dat: […]