Motie VOD: Budgetrecht bij de raad

MOTIE: Datum: 29 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: n.v.t. (Motie VOD) Status: TBD Voor: TBD Tegen: TBD Klik hier voor de motie De Raad van de Gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 29 april 2021; Constaterende dat: In de programmabegroting 2021-2024 melding werd gemaakt van ‘een brede herprioritering op lopende ambities’ die in […]

Motie: Transparantie telt

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Mede=indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (-) Tegen: n.v.t. (-) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020, Constaterende dat Voor het goed besturen van een stad, het essentieel is dat er korte en directe […]

Motie: Federatiemodel

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (38) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020, Constaterende dat Er hernieuwde belangstelling is voor het […]

Motie: Burgerinitiatief onmisbaar bij beheer en onderhoud

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, ChristenUnie (5) Tegen: D6, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, LP (33) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat Beheer- en onderhoudskosten momenteel explosief stijgen […]

Motie: Instellen onafhankelijke conflictmakelaar

MOTIE: Datum: 13 november 2018 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Begroting 2019 Status: Ingetrokken (lees verder) Voor: n.v.t. Tegen: n.v.t. Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 november 2018, Constaterende dat: de inzet van mediators door (lokale) overheden de laatste jaren toeneemt volgens de beroepsvereniging VMO, de […]

Motie: Concernreserve

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Kaderbrief Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA en ChristenUnie (12) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP (37) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van 12 juli 2018 Constaterende dat: Er […]

Motie: Lokale lasten

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Kaderbrief Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA en ChristenUnie (12) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP (27) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van 12 juli 2018 Constaterende dat: Er […]

Motie: Eerst Mediafonds evalueren, dan pas nieuwe financiering

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA Onderwerp: Aanbieding Kaderbrief 2019-2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, Van Peijpe (12) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en ChristenUnie (27) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018 Constaterende […]

Motie: Samen maken we langetermijn financiële keuzes

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Kaderbrief Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, ChristenUnie (15) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, en PvdD (24) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018, constaterende dat: het college […]

Motie: Instellen onafhankelijke conflictmakelaar

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. Tegen: n.v.t. Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018 Constaterende dat: diverse gemeenten bij externe conflicten werken met vaste of ad hoc (duur) ingehuurde mediators Overwegende dat: wij verwachten […]