Motie: Burgerinitiatief onmisbaar bij beheer en onderhoud

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, ChristenUnie (5) Tegen: D6, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, LP (33) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat Beheer- en onderhoudskosten momenteel explosief stijgen […]

Motie: Instellen onafhankelijke conflictmakelaar

MOTIE: Datum: 13 november 2018 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Begroting 2019 Status: Ingetrokken (lees verder) Voor: n.v.t. Tegen: n.v.t. Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 november 2018, Constaterende dat: de inzet van mediators door (lokale) overheden de laatste jaren toeneemt volgens de beroepsvereniging VMO, de […]

Motie: Concernreserve

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Kaderbrief Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA en ChristenUnie (12) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP (37) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van 12 juli 2018 Constaterende dat: Er […]

Motie: Lokale lasten

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Kaderbrief Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA en ChristenUnie (12) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP (27) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van 12 juli 2018 Constaterende dat: Er […]

Motie: Eerst Mediafonds evalueren, dan pas nieuwe financiering

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA Onderwerp: Aanbieding Kaderbrief 2019-2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, Van Peijpe (12) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en ChristenUnie (27) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018 Constaterende […]

Motie: Samen maken we langetermijn financiële keuzes

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Kaderbrief Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, ChristenUnie (15) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, en PvdD (24) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018, constaterende dat: het college […]

Motie: Instellen onafhankelijke conflictmakelaar

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. Tegen: n.v.t. Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018 Constaterende dat: diverse gemeenten bij externe conflicten werken met vaste of ad hoc (duur) ingehuurde mediators Overwegende dat: wij verwachten […]

Motie: Minder Schulden

MOTIE: Datum: 12 juni 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie Onderwerp: Aanbieding Kaderbrief 2019-2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, ChristenUnie (14) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA en SP (24) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018, constaterende dat: […]

Motie: De raad goed en tijdig geïnformeerd

MOTIE: Datum: 31 mei 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: ChristenUnie, CDA, PvdD, SP Onderwerp: Interpellatiedebat Project huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (18) Tegen: D66, GroenLinks, PvdA (19) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 15 mei […]

Motie: Plan B

MOTIE: Datum: 31 mei 2018 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kredietaanvraag onder voorwaarden aanvullende huisvesting Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (2) Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP en ChristenUnie (37) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 31 mei 2018, Overwegende dat:zij de nieuwe raad is […]