Motie: Openbaar solliciteren

MOTIE: Datum: 7 maart 2024 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststellen profielschets voor de nieuwe burgemeester van Leiden Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad  (3) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (36) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 maart 2024, Constaterende dat […]

Motie: Een effectieve buurt- en wijkindeling om verkameringsbeleid te voeren

MOTIE: Datum: 21 december 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Pakket Woningmarktregulerende maatregelen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU  (30) Tegen: VVD, SvL (7) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023, Constaterende dat In het voorliggende raadsvoorstel bij […]

Motie: Ga weer in gesprek met het Burgerinitiatief

MOTIE: Datum: 9 november 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SP, CU (14) Tegen: GL, D66, PvdA, SvL, CDA, SP (24) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023, Constaterende dat Het college op […]

Motie van Treurnis

MOTIE: Datum: 6 april 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SP, CU (15) Tegen: GL, D66, PvdA, SvL, CDA (24) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Expliciete besluitvorming

MOTIE: Datum: 22 december 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vierde technische wijziging Programmabegroting 2022 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (20) Tegen: GL, PvdA, CDA (15) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022, Constaterende dat Bij de overwegingen […]

Motie: Pilot grip op gemeentefinanciën

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (17) Tegen: GL, D66, PvdA, CDA (22) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: Het voor gemeenteraadsleden lastig […]

Motie: Wijkbeheerders blijven aanspreekpunt voor meldingen en klachten van bewoners(organisaties)

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: n.t.b. Status: n.t.b. Voor: n.t.b. Tegen: n.t.b.  Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat De gemeente op 12 juli 2022 per brief aan bewonersorganisaties heeft laten weten dat zij niet langer bij […]

Motie: Fysieke dienstverlening op 1

MOTIE: Datum: 16 juni 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Beschouwingen naar aanleiding van de verkiezingen en het daaropvolgende (in)formatieproces enover het Beleidsakkoord 2022 – 2026 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen […]

Motie: Aan de slag met Right to Challenge

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2022 – 2025 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, CDA, PvdD, SP,  CU, LP (27) Tegen: GL, PvdA (12) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, Constaterende dat Steeds meer gemeentes […]

Motie: Openheid van zaken over de totstandkoming van het participatierapport

MOTIE: Datum: 9 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Onderzoek ‘Participatie in Leiden Ontleed van Platform 31’ Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, LP, Heijnen (12) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CU, Storm, Bleijie (27) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2021, […]