Motie VOD: Stopzetten Parel35

MOTIE: Datum: 1 februari 2024 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: n.v.t. (VOD) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad,  GL, D66, VVD, PvdA, PvdD,  CDA, SP, CU  (34) Tegen: SvL (2) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 1 februari 2024, Constaterende dat OASA architecten in het kader van […]

Motie: Betaalbare koop in het Energiepark

MOTIE: Datum: 30 november 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en beleidsregel Energiepark e.o. Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 30 november 2023, Constaterende dat 40% van de woningen in het middeldure segment valt; De […]

Motie: Samen werken aan de Leidse markt

MOTIE: Datum: 9 november 2023 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (38) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023, Constaterende dat Er de afgelopen tijd veel onrust bestaat onder de ondernemers op de […]

Motie: Verkeer & Logistiek

MOTIE: Datum: 8 juni 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Vaststellen stedenbouwkundig plan Humanities Campus Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, SP, CU (17) Tegen: GL, D66, PvdA, SvL (22) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 juni 2023, Constaterende dat Er in het […]

Motie: Geen belastinggeld voor een derde brug

MOTIE: Datum: 8 juni 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Vaststellen stedenbouwkundig plan Humanities Campus Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (10) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA (29) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 juni 2023, Constaterende dat Er in het […]

Motie: Scenario’s voor fietsparkeren

MOTIE: Datum: 8 juni 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit Fietsenstalling Hartebrugkerk Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP (10) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (29) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 juni 2023, Constaterende dat In dit kaderbesluit een verplaatsing […]

Motie: Op een haalbare manier naar Zero Emissie Stadsdistributie

MOTIE: Datum: 16 juni 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Beschouwingen naar aanleiding van de verkiezingen en het daaropvolgende (in)formatieproces enover het Beleidsakkoord 2022 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (7) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in […]

Motie: Ruim baan voor iedereen!

MOTIE: Datum: 10 maart 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en bedenkingen Uitvoeringsplan 2022 Handhaving Openbare Ruimte Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, CDA, PvdD, SP, LP, CU (27) Tegen: GL, PvdA, Marcel Terlouw (12) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022, […]

Motie: Bevoorradingsauto’s weer achter foodkramen markt

MOTIE: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen nota Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (37) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022, Overwegende […]

Motie: Flitsbezorgdiensten

MOTIE: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen nota Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (23) Tegen: D66, VVD (14) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022, Constaterende […]