Motie: Blaas bunker nieuw leven in

MOTIE: Datum: 12 oktober 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Bestemmingsplan Morspoortgebied Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober 2023, Constaterende dat: In de wijk Transvaal de bunker uit de Tweede Wereldoorlog nog steeds leeg staat en […]

Motie: Gelden Depotruimte Lakenhal naar de Leidse cultuurmakers

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (9) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA (29) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Er beperkte middelen zijn en […]

Motie: PS|Theater

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33) Tegen: VVD (5) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Het voortbestaan van PS|Theater in […]

Motie: Steun voor Ins Blau

MOTIE: Datum: 16 juni 2022 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Jaarstukken 2021 Status: TBD Voor: TBD Tegen: TBD Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 juli 2022, Constaterende dat: De arbeidsvoorwaarden van Theater Ins Blau ver achter lopen op die van vergelijkbare instellingen in de […]

Motie: Proactieve houding ter bescherming van religieus erfgoed

MOTIE: Datum: 10 maart 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Nota Leids Religieus Erfgoed  Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (24) Tegen: D66, VVD (15) Klik hier voor de motie De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022, Constaterende dat: Leiden over een rijke […]

Motie: Verwaarlozing culturele aspecten en overmatige horecafunctie

MOTIE: Datum: 21 december 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen Verordening Jeugdhulp gemeente Leiden 2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD, LP, Josine Heijnen (9) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, Joost Bleijie & Roeland Storm, CU (30) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van dinsdag […]

Motie: Geen marktconforme huren meer in de Cultuur

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, Van Schaik & Raat, LP (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU, Van der Kaap (32) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, […]

Motie: Behoud Stadsbouwhuis

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, LP (5) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA CDA, SP, CU (32) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, Constaterende dat: Het Stadsbouwhuis niet meer […]

Motie: Onderzoek naar / inspanningsverplichting oprichten Kunstmuseum Leiden

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD (4) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA CDA, SP, CU, LP (33) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, Constaterende dat: Leiden stad is van […]

Motie: Airbncultuur

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad,  GL, PvdA, PvdD, SP, LP (20) Tegen: D66, VVD, CDA, CU (18) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat: de beleidsnota […]