Motie: Inzicht in sociale effecten duurzaamheidsbeleid

MOTIE: Datum: 8 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Aanbevelingen Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp onderzoeksrapport ‘Evaluatie duurzaamheidsbeleid gemeente Leiden’ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2020, Constaterende dat […]

Motie: Een zonnepaneel op iedere corporatiewoning

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering op 12 november 2020 Gehoord de beraadslagingen, Constaterende dat woningcorporaties in […]

Motie: Milieubewuster en rustiger rijden door een groene golf

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, ChristenUnie, LP (6) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, SP (32) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat, Bewoners langs de Churchilllaan specifiek, maar […]

Motie: Participatie in de energietransitie breed trekken

MOTIE: Datum: 9 juli 2019 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Handelingsperspectief Energietransitie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA,  SP, PvdD, ChristenUnie (28) Tegen: GroenLinks, CDA (11) Klik hier voor de motie Gehoord de beraadslaging, Overwegende: dat het raadsvoorstel op zich goede aanknopingspunten biedt voor de participatie van belangenhouders in de energietransitie dat de tekst […]

Motie: Faire kans voor warmte-initiatieven

MOTIE: Datum: 9 juli 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: D66 Onderwerp: Handelingsperspectief Energietransitie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP en ChristenUnie (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 juli 2020, Constaterende dat, Gestreefd wordt naar […]

Motie: Met spoed samenwerking gemeente en burgerinitiatieven voor energietransitie

MOTIE: Datum: 9 juli 2019 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Handelingsperspectief Energietransitie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA,  SP en PvdD (29) Tegen: VVD, CDA, ChristenUnie (10) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden in vergadering bijeen d.d. 9 juli 2020; Gehoord de beraadslaging, Overwegende: dat de betrokkenheid van lokale […]

Motie: Gelden terug naar de Stevenshof

MOTIE: Datum: 12 juli 2018 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2019-2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (2) Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP en ChristenUnie (37) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 12 juli 2018, Constaterende dat: de bewoners van Stevenshof zich in de […]

Motie: ‘one-stop-shop’ vergunningen elektrische vaartuigen

MOTIE: Datum: 21 juni 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: PvdD, SP, D66 Onderwerp: Bedrijfs- en Plezier vaartuigenverordening Leiden 2017 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, D66, ChristenUnie (18) Tegen: GroenLinks, VVD, PvdA, CDA (19) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 21 juni 2018, Constaterende […]