Motie: Tijdige en transparante informatie over prijzen en tarieven

MOTIE: Datum: 14 september 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Voortzetting samenwerking warmte Leidse Regio Status: Aangenomen Voor: PS, D66, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (23) Tegen: GL, PvdA, CDA  (15) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 14 september 2023, Constaterende dat In Denemarken en Finland […]

Motie: Een Leidse Pandbrigade

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33) Tegen: VVD (5) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De overgebleven gelden van de Regeling […]

Motie: Energietransitie zelfstandig programma

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De energietransitie op dit moment onderdeel uitmaakt van programma 6 Stedelijke Ontwikkeling; Overwegende dat De […]

Motie: Hou vaart met isoleren

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdA, PvdD, SvL, SP, CU (19) Tegen: GL, D66, CDA (18) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat: er inzake het isolatieoffensief een bedrag […]

Motie: Afspraken maken met corporaties over isoleren gemengde VvE’s

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat In Leiden een groot deel van de woningvoorraad onderdeel is van een VvE; Verschillende VvE-complexen […]

Motie: Voorstel voor additionele indicatoren en streefwaarden

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, SVL, CU (17) Tegen: GL, PvdA, PvdD, CDA, SP (21) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Indicatoren voor de effectiviteit van lokale […]

Motie: Besteed tientallen miljoenen Leids belastinggeld niet aan asfalt, maar aan een Leids isolatie-offensief

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (9) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU  (30) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: Er in het coalitieakkoord […]

Motie: Laat de kleureneis zonnepanelen vallen

MOTIE: Datum: 13 oktober 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit  Leiden 2023 (WML) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober […]

Motie: Op een haalbare manier naar Zero Emissie Stadsdistributie

MOTIE: Datum: 16 juni 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Beschouwingen naar aanleiding van de verkiezingen en het daaropvolgende (in)formatieproces enover het Beleidsakkoord 2022 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (7) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in […]

Motie: Aanpak energiearmoede aangepast aan de actualiteit

MOTIE: Datum: 10 maat 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling Transitievisie Warmte Leiden  Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, PvdA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (22) Tegen: GL, VVD, CDA (16) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022, Constaterende dat Het raadsvoorstel […]