Motie VOD: Informeer Leidenaren proactief over mogelijkheden kwijtschelding lokale lasten

MOTIE VOD: Datum: 10 maart 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: n.v.t. Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdA, PvdD, SP, LP (10) Tegen: D66, GL, VVD, CDA, CU, Marcel Terlouw, Martijn Otten (28) Klik hier voor de motie Constaterende: Leidse burgers en ondernemers omstreeks deze tijd de aanslag voor de lokale lasten ontvangen; De lokale lasten […]

Motie: Tijdelijk geen uitstel maar reductie en afstel voor gemeentelijke heffingen winkels en markt

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA PvdD, SP, CU, LP (37) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat dat middenstand […]

Motie: Investeringsplafond

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad,  CDA (3) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, SP, CU, LP (35) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat Onder het […]

Motie: Verplicht referendum bij mega-investeringen

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (37) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13,15 juli 2021, Constaterende dat De schuldquote stijgt naar […]

Motie: Periodiek een investeringsplanning opstellen

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad,  D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13, 15 juli 2021; Constaterende: Dat in reguliere […]

Motie: Onderzoek verschil in uitgaven van Leiden met referentiegemeenten op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (sociaal domein), volksgezondheid en overhead

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad,  VVD,  SP, CU, LP (12) Tegen: D66, GL, PvdA, CDA, PvdD (26) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13, 15 juli 2021; Constaterende dat: De provincie Zuid-Holland […]

Motie VOD: Budgetrecht bij de raad

MOTIE: Datum: 29 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: n.v.t. (Motie VOD) Status: TBD Voor: TBD Tegen: TBD Klik hier voor de motie De Raad van de Gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 29 april 2021; Constaterende dat: In de programmabegroting 2021-2024 melding werd gemaakt van ‘een brede herprioritering op lopende ambities’ die in […]

Motie: Inzicht in sociale effecten duurzaamheidsbeleid

MOTIE: Datum: 8 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Aanbevelingen Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp onderzoeksrapport ‘Evaluatie duurzaamheidsbeleid gemeente Leiden’ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2020, Constaterende dat […]

Motie: Een Bio Sciencepark op eigen benen

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD, LP (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat: Er momenteel sprake is van grote […]

Motie: Begroting Leiden Bio Science Park 2020

MOTIE: Datum: 12 november 2019 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Begroting Leiden Bio Science Park 2020 Status: Verworpen Voor: n.t.b. Tegen: n.t.b. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2019, constaterende dat: dit college de ambitie heeft om de aankomende vijf jaar ieder jaar 500.000 […]