Motie: Lager OZB-tarief voor buurthuizen en sportclubs

MOTIE: Datum: 9 november 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (2) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (37) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023, Constaterende dat: Leiden het één na […]

Motie: Terugdraaien lastenverhogingen

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (30) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat In de Kaderbrief 2023-2027 verdere verhogingen […]

Motie: Stekker uit de Leidse Ring Noord

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL, SP (10) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, CDA, CU (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat: De Leidse Ring Noord (LRN) verreweg […]

Motie: Stofkam door de investeringsagenda

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP, CU (10) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, (28) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Het college een investeringsagenda van circa […]

Motie: De rekening is al hoog genoeg

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (3) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP CU (35) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De rioolheffing tot 2027 stijgt met […]

Motie: Een inzichtelijker subsidieregister

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD,  PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De gemeente Leiden circa 50 […]

Motie: Meer transparantie bij subsidiepartners

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (30) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De gemeente Leiden circa 50 […]

Motie: Een tandje minder voor het Bio Science Park

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (8) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (30) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De financiële positie van de gemeente […]

Motie: Een tandje minder voor promotie en marketing

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (8) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (30) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De financiële positie van de gemeente […]

Motie: Voorkomen verdere lastenverhogingen in deze raadsperiode  

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU (9) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (29) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat In de Kaderbrief 2023-2027 verdere verhogingen […]