Motie: Inzicht in sociale effecten duurzaamheidsbeleid

MOTIE: Datum: 8 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Aanbevelingen Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp onderzoeksrapport ‘Evaluatie duurzaamheidsbeleid gemeente Leiden’ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2020, Constaterende dat […]

Motie: Een Bio Sciencepark op eigen benen

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD, LP (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat: Er momenteel sprake is van grote […]

Motie: Financiële stresstest

MOTIE: Datum: 13 november 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling Programmabegroting 2019-2022 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 november 2018, Constaterende dat: Er in de gemeenteraad zeer […]