Motie: Een vliegende start

MOTIE: Datum: 21 december 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Oprichting van een jongerenraad in de gemeente Leiden (pilot) Status: Aangenomen Voor: Unaniem (36) Tegen: Geen (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023, Constaterende dat De gemeente Leiden met het aannemen van dit […]

Motie: SVL Indicator dakloze jongeren

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Dakloosheid onder jongeren stees meer toeneemt; Er een nieuwe opvanglocatie komt voor dakloze jongeren van […]

Motie: Waardering voor onze toegang

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA (33) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Er overschotten zijn ontstaan in zijn […]

Motie: Bijsturingen buiten het sociaal domein

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD SvL, CDA (33) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Er in de kaderbrief een bezuinigingstaakstelling […]

Motie: Ga door met pilot gezinsconsulenten

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat er op dit moment een pilot loopt op twee basisscholen met de inzet van gezinsconsulenten; […]

Motie: Tegemoetkoming woonlasten kamerbewoners

MOTIE: Datum: 2 februari 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 februari 2023, Constaterende dat Kamerbewoners zijn uitgesloten van kwijtschelding van de lokale lasten; Er tussen 2012 en 2020 […]

Motie: Leidse kinderen weer mee laten doen met sport en cultuur

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34) Tegen: VVD (5) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat:  tijdens de begrotingsbehandeling in […]

Motie: Studentenkamers meten

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (25) Tegen: GL, PvdA (14) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat:  In het Landelijke Actieplan […]

Motie: Ieder kind heeft recht op passend onderwijs

MOTIE: Datum: 21 december 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen Verordening Jeugdhulp gemeente Leiden 2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD, LP, Josine Heijnen (9) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, Joost Bleijie & Roeland Storm, CU (30) Klik hier voor de motie De Raad, bijeen op 21 december 2021, Constaterende dat Ondanks de vereende […]

Motie: Stoppen met bezuinigen in het sociaal domein

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU, LP (6) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD (32) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat Er in […]